• Adatvédelem

A karrieroldalra adatvédelmi rendelkezései

https://jobs.office-people.de/de/jobs

A weboldal szolgáltatója és az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikk 7. pontja szerinti adatkezelő az

office people Personalmanagement GmbH

Königsstrasse 60

48143 Münster

Németország

Telefon: +49 (0) 251 / 135342-0

E-mail: muenster@office-people.de

(a továbbiakban: szolgáltató, adatkezelő vagy vállalatunk)

Ügyvezető: Mahmut Akköse (vezérigazgató)

Az ügyvezető e-mail-címe: muenster@office-people.de

(az adatkezelővel azonos cím)

Adatvédelmi biztos:

Az adatvédelmi biztos e-mail-címe: muenster@office-people.de

(az adatkezelővel azonos cím)

Weboldal: www.office-people.de

Áttekintés

Az alábbi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt a weboldal meglátogatásával, valamint a tartalom és a szolgáltatások további használatával kapcsolatos adatgyűjtés, az adatok feldolgozásának és felhasználásának típusáról, terjedelméről és céljáról.

Felelős szolgáltatóként vállalatunk üzemelteti fenn ezt a karrieroldalt és más online szolgáltatásokat a pályázatkezelésünk számára (együttesen: pályázói oldalak). Az Ön személyes adatainak tárolását és kezelését (a továbbiakban együttesen: adatfeldolgozás) a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak, különösen az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR), a német szövetségi adatvédelmi törvénynek (BDSG) és a német távközlési telemédia adatvédelmi törvénynek (TTDSG) megfelelően végezzük.

Betartjuk az adatvédelmi alapelveket. Ez azt jelenti, hogy a személyes/személyekkel kapcsolatos adatok feldolgozása a feldolgozás céljainak teljesítéséhez szükséges mértékre korlátozottan történik, amennyire ez egy működőképes weboldal biztosításához, valamint a felkínált tartalom és szolgáltatások tekintetében megfelelő és szükséges.

Amikor Ön webalapú szolgáltatásainkhoz (telemédia) fér hozzá, akkor a német távközlési telemédia adatvédelmi törvény (TTDSG) értelmében bizonyos felhasználási adatokat dolgozunk fel annak érdekében, hogy Ön használni tudja webes kínálatunkat.

A távközlési telemédia adatvédelmi törvény (TTDSG) rövid magyarázata

A TTDSG szabályozza az Ön magánéletének védelmét a távközlés és a telemédia területén. Weboldalunk egy telemédium. Ezért a TTDSG 25. § (1) bekezdése szerint itt az az elv érvényesül, hogy az Ön végberendezéseihez (számítógép, laptop, táblagép, okostelefon stb.) való olvasási és írási hozzáférés a weboldalunk látogatása során hozzájáruláshoz kötött. Ön ezt az önkéntes hozzájárulást a TTDSG törvénnyel összhangban adja meg nekünk a cookie-k elfogadására vonatkozó eszköz beállításainak keretében. Ezeket a cookie-beállításokat Ön bármikor módosíthatja, és így egyszerűen visszavonhatja hozzájárulását.

A TTDSG 25. § (2) bekezdés 2. pontja értelmében azonban nincs szükség az Ön hozzájárulására, amennyiben ez a hozzáférés technikailag szükséges ahhoz, hogy a weboldalunk látogatásakor a kért információkat és a kifejezetten kért szolgáltatásokat biztosíthassuk Önnek a weboldalunkon.

A cookie-beállításokra vonatkozó információkban láthatja, hogy milyen cookie-k szükségesek feltétlenül technikailag, és emiatt a kivételre vonatkozó szabályozás hatálya alá tartoznak, és ezért nem szükséges számukra hozzájárulás.

Ha ebben az összefüggésben kerül sor személyes adatok feldolgozására, akkor a feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének 1. mondatán alapul. A személyes adatok feldolgozásának konkrét esetben alkalmazandó jogalapját az alábbiakban az adott cookie-ban vagy magában az adott feldolgozásban találhatja.

Ön jogosult az adataihoz való hozzáférésre, valamint az adatai helyesbítéséhez, törléséhez és kezelésének korlátozásához, az adatkezelés kifogásolásához, az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez. Ezeket és további jogokat az alábbiakban ismertetjük részletesebben.

Lehetséges jogalapok

Az Ön személyes adatainak feldolgozása vagy az Ön előzetes hozzájárulása alapján történik, illetve amennyiben ezt törvényi előírások lehetővé teszik.

Amikor Ön megnyitja weboldalunkat, bizonyos használati adatokat dolgozunk fel, hogy lehetővé tegyük Önnek a weboldal használatát.

Amennyiben Ön a szolgáltató kapcsolatfelvételi, rendelési vagy regisztrációs űrlapjain adatokat ad meg, akkor ezeket az adatokat kizárólag az adott esetben meghatározott célokból kezeljük. A feldolgozott személyes adatokat a feldolgozás céljának teljesülését követően töröljük, feltéve, hogy a törlés nem ellentétes a jogilag megalapozott megőrzési időtartamokkal. Ebben az esetben a törlésre csak a megőrzési időtartam lejárta után kerül sor.

Jogalapok

Amennyiben érintett személyként az Ön hozzájárulását szerezzük be személyes adatainak feldolgozásához, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szolgál jogalapként a személyes adatok, illetve azok különleges kategóriáinak feldolgozásához.

A vállalatunkkal kötött szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatok feldolgozása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szolgál jogalapként. Ez azokra az adatkezelési folyamatokra is vonatkozik, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek.

Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozása olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelyre szervezetünket kötelezték, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének b) pontja szolgál jogalapként.

Ha az adatkezelés szervezetünk vagy harmadik fél jogos érdeke miatt válik szükségessé, akkor erre csak akkor kerül sor, ha érinett személyként az Ön alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Az adatkezelés jogalapját ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi.

További információkat a továbbiakban találhat.

II. Általános adatfeldolgozási információk

1. Fogalommeghatározások

Az alábbi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt az Ön adatainak gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának jellegéről, terjedelméről és céljáról, amikor Ön telekommunikációs úton kapcsolatba lép vállalatunkkal, illetve az általunk üzemeltetett pályázati oldalakon keresztül adatokat cserél velünk.

Az adatvédelmi nyilatkozat különösen a fent megnevezett karrieroldal felhasználóira vonatkozik.

2. Fogalommeghatározások

a. Személyes adatok

Minden olyan információ személyes adatnak minősül, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban mint „érintett személy”) vonatkozik. Azonosíthatónak akkor tekinthető egy természetes személy, ha közvetlenül vagy közvetetten, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

b. Állományadatok

Állományadatoknak egy felhasználó olyan személyes adatai minősülnek, amelyek a szolgáltató és a felhasználó közötti, telemédia használatára vonatkozó szerződéses jogviszony létesítéséhez, tartalmi szervezéséhez vagy módosításához szükségesek.

c. Felhasználási adatok

A felhasználási adatok a felhasználó személyes adatait jelentik, amelyek a telemédia használatának lehetővé tételéhez és számlázásához szükségesek. Ezek közé tartoznak különösképpen a felhasználó azonosítására szolgáló jellemzők, a használat kezdetére és végére, az adott használat terjedelmére, valamint a felhasználó által használt telemédiára vonatkozó információk.

d. Forgalmi adatok

A forgalmi adatok olyan adatok, melyek gyűjtése, feldolgozása vagy felhasználása a telekommunikációs szolgáltatás nyújtásához szükséges.

e. Naplóadatok

A naplóadatok olyan felhasználási és forgalmi adatok, amelyeket műszaki okokból a felhasználó végberendezése továbbít automatikusan a szolgáltató szerverére a szolgáltató weboldalához történő hozzáférés során. Ezek úgynevezett naplófájlokban kerülnek tárolásra.

f. Adatkezelés

Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon vagy a személyes adatok csoportjain automatizált vagy nem automatizált módon végzett mindennemű művelet vagy műveletek összessége, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy módosítás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy más módon történő hozzáférhetővé tétel útján történő közlés, összevetés vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

g. Álnevesítés

Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozását jelenti, melynek során a személyes adatok további információk felhasználása nélkül többé nem rendelhetők egy adott érintett félhez, amennyiben az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, illetve műszaki és szervezeti intézkedésekkel biztosítják, hogy a személyes adatokat ne lehessen azonosított vagy azonosítható természetes személyhez rendelni;

h. Cookie-k

Az úgynevezett cookie-k (más néven sütik) többé-kevésbé átfogó adatkészleteket jelentenek (az Ön számítógépén meghatározott célból tárolt információk). A cookie-k mindig rendelkeznek érvényességi idővel, amely korlátozódhat a felhasználói munkamenet végére (ún. munkamenet-cookie-k) vagy hosszabb ideig tarthat (ún. tartós cookie-k). Ezek a tartós cookie-k az Ön számítógépén maradnak, és lehetővé teszik a szolgáltató vagy partnercégei (úgynevezett harmadik féltől származó cookie-k) számára, hogy a következő látogatáskor felismerjék az Ön számítógépét. A böngészőjét Ön úgy állíthatja be, hogy tájékoztatást kapjon a cookie-k alkalmazásáról, és egyénileg dönthessen arról, hogy adott esetekben vagy általánosságban elfogadja vagy elutasítja a cookie-k alkalmazását. A cookie-k elutasítása esetén a weboldal működése korlátozott lehet.

i. Weboldal

A weboldal, más néven webes jelenlét egy magán- vagy vállalati telemédia-szolgáltató – meghatározott internetcím alatt összefoglalt – jelenlétét jelenti a világhálón (World Wide Web). A webes jelenlét magában foglalja a weboldalakat és az opcionálisan elérhető letölthető dokumentumokat, valamint az egyéb elérhető audiovizuális médiaszolgáltatásokat.

III Megfelelő garanciák megléte

a. Álnevesítés

Amennyiben felhasználási adatokat gyűjtünk, azokat mindig álnévvel tároljuk (a cookie-k esetében például egyedi munkamenetkulcs segítségével). Ezt a munkamenetkulcsot a munkamenet végén töröljük, és a felhasználási adatokat pedig statisztikai célokra és weboldalunk fejlesztése érdekében anonim módon értékeljük. Nem kapcsoljuk össze az Ön álnevesített felhasználási adatait az Ön által megadott adatokkal (például állományadatokkal).

b. Titkosítási technológiák alkalmazása

Az Ön számítógépe vagy mobil végberendezése és a szolgáltató szervere közötti adatátvitelhez a szolgáltató SSL biztonsági rendszert (Secure Socket Layer) használ.

Ezt a technológiát arra tervezték, hogy megvédje az Ön adatait az illetéktelen harmadik felek általi kiolvasástól, és igen magas szintű biztonságot nyújt. Az Ön adatainak titkosított továbbítását a böngésző alsó állapotsorában megjelenő kulcs vagy lakat szimbólum zárt állapotáról ismerheti fel.

IV. Adatkezelések

a. Állásbörze pályázókezelés

Weboldalunkon álláshirdetéseket teszünk közzé. A weboldal felhasználójaként Ön jelentkezhet nálunk egy adott álláshirdetésre.

Amennyiben jelenleg nincs megfelelő állásajánlatunk az Ön számára, akkor az office people közösségben való részvétellel (lásd 2. sz.) küldhet számunkra közvetlen jelentkezést.

b. Adatgyűjtések (állományadatok)

Az Ön általi, ezen a portálon keresztül történő jelentkezés keretében a következő adatok gyűjtésére kerül sor a részünkről:

– Megszólítás (kötelező mező)

– Vezetéknév és keresztnév (kötelező mező)

– E-mail-cím (kötelező mező)

– Telefonszám (kötelező mező)

– Lakcím (utca, irányítószám, város) (kötelező mező)

– Pályázati dokumentumok (pl. motivációs levél, önéletrajz, szakmai háttér, bizonyítványok, képesítések igazolása, fénykép)

– szükség esetén további részletes információk képzésekről, képesítésekről stb.

c. Cél és jogalap

Az Ön személyes adatait kizárólag a következő célokból dolgozzuk fel:

Alkalmazotti viszony kezdeményezése és létesítése

Kapcsolatfelvétel, amennyiben Ön szóba jönne egy alternatív pozícióra.

Személyre szabott információk küldése Önnek állásajánlatokról, az Ön korábban adott hozzájárulása alapján.

Amennyiben Ön egy meghirdetett állásra jelentkezik, az adatgyűjtés ebben az esetben szerződéssel szabályozott alkalmazotti viszony létesítésének céljából történik. Az Ön jelentkezési adatainak feldolgozásának jogalapját a szerződéssel szabályozott alkalmazotti viszony megkezdésével összefüggésben a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja és a 88. cikk (1) bekezdése képezi, a BDSG (új) 26. szakaszával összefüggésben.

d. Létezik adatszolgáltatási kötelezettség?

Az Ön személyes adatainak megadása a jelentkezési eljárás keretében önkéntes. A pozíció betöltéséhez és a kapcsolódó szerződéses és jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok megadása nélkül azonban nem tudjuk figyelembe venni az Ön jelentkezését a megfelelő pályázók kiválasztásakor. A jogalapot az Ön hozzájárulása képezi a BDSG 26. § (2) bekezdése szerint.

Amennyiben Ön a szakmai közösségi hálózatok nyilvános profilján további információkat tett közzé magáról, akkor az ilyen információk feldolgozása az Önnel való munkaviszony létesítésére vonatkozó döntés megalapozott megalapozásához fűződő jogos érdekünkön alapul. Ennek jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja képezi, összefüggésben a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének e) pontjával.

Ezen túlmenően feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait, amennyiben ez szükséges válik a vállalatunkkal szemben a pályázati eljárás során érvényesített jogigények elleni védekezésre. Ennek jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és f) pontja képezi.

e. Megőrzési és törlési időtartamok

Sikeres pályázat esetén az Ön pályázati adatait szükség esetén továbbítjuk a személyzetgazdálkodási részleg számára az alkalmazotti viszony megvalósítása céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján, összefüggésben a BDSG 26. § (1) bekezdésével. Ebben az esetben az Ön adatait legkorábban akkor töröljük és semmisítjük meg, ha az Ön munkaviszonya megszűnt, és a munkaviszony megszűnésének évétől számított további három év eltelt. Egyébként az Ön adatainak legkorábbi lehetséges törlési időpontja a törvényes megőrzési időtől függ, amely rendszerint 6 vagy 10 év, de egyedi esetekben hosszabb megőrzést is előírhatnak.

Sikertelen pályázat esetén az Ön által benyújtott adatokat a pályázati eljárás befejezését követő 6 hónapig tároljuk a jogigények elleni védekezés érdekében, majd ezt követően töröljük.

f. Az Ön elállási joga előzetes hozzájárulás esetén

Ön bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.

A visszavonást nem hivatalos úton, e-mailben is elküldheti a hello@office-people.com címre. Ezt követően töröljük az Ön jelentkezési adatait a pályázói adatbázisból.

Az Ön visszavonási joga azonban nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyekre szerződés teljesítéséhez vagy szerződéskötést megelőző intézkedésekhez van szükségünk álláshirdetésre jelentkezés során. Önt azonban további jogok is megilletik, amelyek alapján kérheti az adatainak törlését.

g. Az Ön pályázói profiljának továbbítása harmadik feleknek

Ügyfelek (munkaerő-kölcsönvevő)

Az Ön elhelyezésének lehető leghatékonyabbá tétele érdekében szükség esetén továbbítjuk az Ön pályázói adatait harmadik felek számára. Ezek a vállalatok az ügyfeleink vagy ügyfeleink által megbízott vállalatok, akik bérlőként minket bíztak meg munkaerő-bérbeadóként azzal, hogy meghatározott előírásoknak megfelelően képzett szakembereket biztosítsunk számukra. Kérésre rendszerint anonim kvalifikációs profilokat közlünk a kiválasztási folyamathoz. Bizonyos esetekben azonban személyre szabott pályázói információkat is kérhetnek; ilyen esetekben az adatokat csak az Ön hozzájárulásával továbbítjuk.

Szolgáltató/megbízott:

Az Ön számára a megállapodás szerinti/kért szolgáltatások nyújtása érdekében kiválasztott szolgáltatókat (szerződéses adatfeldolgozók) és megbízott képviselőket veszünk igénybe, akik a szükséges mértékben hozzáférhetnek az Ön adataihoz, és felhasználhatják azokat az általunk adott megbízások teljesítéséhez. Ezeket a személyes adatokat nem használhatják fel más célokra. Ezek a felek szerződéses titoktartási kötelezettség alatt állnak velünk szemben, így az Ön adatainak védelme garantált. Az adatok vállalaton kívüli címzettek számára történő bármilyen további továbbítására csak akkor kerül sor, ha azt törvény írja elő vagy engedélyezi, illetve amennyiben Ön ehhez hozzájárulását adta.

Szerződéses adatfeldolgozók/megbízott képviselők a következők lehetnek:

Informatikai szolgáltató és tanácsadó vállalatok

Akta- és adatmegsemmisítők

Telekommunikációs szolgáltatók

Elszámolási szolgáltatók

Pénzügyi intézmények

Követelésbehajtó szolgáltatók

Értékesítés és marketing

Vállalati tanácsadók

Számviteli és könyvvizsgáló vállalatok

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatalra – beleértve a profilalkotást is – nem kerül sor.

Adattovábbítás harmadik országokba

Az Ön jelentkezési adatait nem továbbítjuk az EU-n/EGT-n kívüli országokba.

V. office people Community (önkéntes jelentkezés)

a. office people Community

Amennyiben Ön regisztrál az office people Community önkéntesen jelentkezése keretében, akkor lehetővé teszi számunkra, hogy kapcsolatot tartsunk Önnel a jövőbeli karrierútja érdekében. Önnek rendszeresen fogunk karrierhíreket, meghívókat és információkat küldeni a szakmai és karriereseményekről, továbbá különleges állásajánlatokat.

Ha Ön más módon (postai úton vagy e-mailben) küldi el számunkra önkéntes jelentkezését (kéretlen jelentkezését), akkor feltételezzük, hogy Ön hozzájárulását adta az adatai feldolgozásához az Ön következetes cselekvése alapján, és ideiglenesen elfogadjuk az adatait annak érdekében, hogy Önt az Ön önkéntes, tájékozott beleegyezésével továbbítsuk az office people Community számára.

b. Adatgyűjtések (állományadatok)

– Megszólítás (kötelező mező)

– Vezetéknév és keresztnév (kötelező mező)

– E-mail-cím (kötelező mező)

– Telefonszám (kötelezően kitöltendő mező), ha Ön telefonos kapcsolatfelvételt szeretne

– Pályázati dokumentumok, pl. motivációs levél, önéletrajz, referenciák, fénykép.

Az adatok továbbítása az adatok feldolgozásához való határozott hozzájárulásnak minősül.

c. Cél és jogalap

Az Ön személyes adatait kizárólag a következő célokból dolgozzuk fel:

• Kapcsolatfelvétel Önnel az Ön önkéntes jelentkezése alapján, és szükség esetén további információk kérése

• Ajánlattétel érdekében, amennyiben kiválasztanánk Önt egy pozícióra.

• Személyre szabott információk küldése Önnek állásajánlatokról, az Ön korábban adott hozzájárulásával összhangban.

Az Ön továbbított adatait csak az Ön hozzájárulásával dolgozzuk fel az office people Community keretében. Az Ön adatait töröljük, amennyiben Ön megszakítja az office people Community részvételét, illetve visszavonja a feldolgozáshoz adott hozzájárulását.

Az adatok feldolgozásának jogalapját az Ön felhasználóként adott előzetes hozzájárulása képezi a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint.

A pályázói adatbázisunkba történő felvételre irányuló önkéntes jelentkezés esetén az adatok feldolgozása az Ön hozzájárulása alapján történik. Ilyen esetben a jogalapot a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja és a BDSG 26. § (2) és (3) bekezdése képezi.

d. Az Ön elállási jogára vonatkozó megjegyzés

Ön jövőbeli hatállyal bármikor visszavonhatja a személyes adatainak office people Community közösségben való részvétel céljából történő feldolgozásához adott hozzájárulását. A visszavonás különösen a hello@office-people.com címre küldött e-mailben gyakorolható. Ebben az esetben a szolgáltató által e célból tárolt mindennemű személyes adat törlésre kerül.

e. Törlési határidők

Ha Ön beleegyezését adta ahhoz, hogy az office people Community részeként feldolgozzuk az Ön jelentkezési adatait annak érdekében, hogy később állásajánlatot tudjunk tenni Önnek, akkor az Ön adatait 2 évig tároljuk, majd töröljük azokat. Kivéve abban az esetben, ha Ön nem vonja vissza a hozzájárulását előzetesen, illetve nem köt velünk más megállapodást.

A megőrzési időszak lejárta előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot, és megkérdezzük, hogy az adatainak tárolása továbbra is releváns-e az Ön számára, és felajánljuk Önnek a lehetőséget a pályázói adatainak további feldolgozásához. Amennyiben nem kapunk új hozzájárulást, az Ön személyes adatait töröljük az office people Community közösségéből, kivéve abban az esetben, ha törvény vagy más előírás kötelez minket az Ön adatainak megőrzésére. Ebben az esetben a törlésre csak a megőrzési időtartamok lejárta után kerül sor.

f. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatalra – beleértve a profilalkotást is – nem kerül sor.

g. Adattovábbítás harmadik országokba

Az Ön jelentkezési adatait nem továbbítjuk az EU-n/EGT-n kívüli országokba.

h. Job Agent

Amennyiben Ön használja a Job Agent szolgáltatást, akkor a szolgáltatónak keresési kérelmet küldhet az álláskereséshez. A szolgáltató az Ön által megadott e-mail-címet arra használja, hogy tájékoztassa Önt az aktuális álláshirdetésekről. A Job Agent használatának lehetőségét az álláskereső portálon kínáljuk fel Önnek. A lemondás bármikor lehetséges.

i. Adatgyűjtés (állományadatok)

E-mail-cím (kötelező mező)

Az adatok feldolgozásának jogalapját az Ön hozzájárulása képezi a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint.

Változatok

1. Korlátlan hozzájárulásos változat

A szolgáltató határozatlan ideig tárolja vagy dolgozza fel az Ön adatait, amíg Ön vissza nem vonja a keresési kérelmet.

2. Határozott időre szóló hozzájárulásos változat

Az Ön adatait a hozzájárulás megadását követő 2 év után töröljük, kivéve abban az esetben, ha Ön előtte újra hozzájárulását adja adatainak feldolgozását a Job Agent számára.

Önnek bármikor lehetősége van visszavonni a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását. Részletesebb információkat az alábbi, „Hozzájárulások visszavonása” című részben találhat. Amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását, akkor a szolgáltató az Ön adataival együtt törli a keresési kérelmet Job Agent szolgáltatásból.

VI A műszakilag szükséges adatok/naplóadatok feldolgozása

Amikor Ön hozzáfér weboldalunkhoz, akkor az Ön internetes böngészője műszaki okokból automatikusan továbbít bizonyos adatokat a webszerverünk számára, hogy lekérje weboldalunk tartalmát.

Ezeket a naplóadatokat az üzemzavarok és visszaélések ellenőrzése céljából is elemezzük. Üzemzavar a pályázati oldal hibás működése esetén áll fenn. A pályázati oldallal szemben elkövetett visszaélésnek minősül például, ha az UWG 7. §-a értelmében vett indokolatlan terhelésre kerül sor. A szolgáltató által hozott intézkedések közé tartozik a rendszerfenyegetések felismerése és elhárítása érdekében történő zavarértékelés és rendszerfigyelés.

A következő adatokat gyűjtjük és használjuk fel e célból, az Ön által bizonyos esetekben számunkra továbbított egyéb adatoktól elkülönítve:

a. Adatgyűjtés (felhasználási adatok)

– A megnyitott weboldal neve, illetve URL-je

– A lekérdezés dátuma és időpontja

– Hozzáférési állapot/http-állapotkód

– A továbbított adatmennyiség

- Az a weboldal, ahonnan a lekérdezés érkezett

- Böngészőszoftver és szoftververzió

– Operációs rendszer és verziója

– Hozzáférés-szolgáltató

– IP-cím (anonimizált, az utolsó 3 számjeggyel lerövidített)

– a cookie, illetve munkamenet véletlenszerűen generált kulcsszáma

b. Célok és jogalapok

A fent megnevezett adatok feldolgozására azért kerül sor, hogy Ön zavartalanul látogathassa weboldalunkat és használhassa annak funkcióit. Ebben a tekintetben a feldolgozás műszakilag szükséges.

Az Ön végberendezéséhez (okostelefon, táblagép, laptop stb.) való, műszakilag szükséges olvasási vagy írási hozzáférés jogalapját ebben az esetben a TTDSG 25. § (2) bekezdése képezi.

A személyes adatok feldolgozásának jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, arra vonatkozó jogos érdekünk képezi, hogy problémamentes műszaki hozzáférést biztosítsunk weboldalunkhoz az Ön számára.

Az adatok tárolásának és kiértékelésének jogalapját a TTDSG 12. szakasza képezi a GDPR 95. cikkével, illetve GDPR a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával összefüggésben, amennyiben a szolgáltató intézkedése információbiztonsági okokból szükséges.

Az adatok naplófájlokban történő tárolása esetén a felhasználási adatok legkésőbb 7 nap után törlésre kerülnek. Az ezt meghaladó tárolásra adatvédelmi engedélyek alapján lehetséges.

Az adatok gyűjtése a weboldal rendelkezésre bocsátásához és az adatok naplófájlokban történő tárolása elengedhetetlenül szükséges a weboldal működéséhez. Ön azonban kifogásolási joggal élhet az olyan automatizált eljárásokkal szemben, amelyek olyan műszaki specifikációkat alkalmaznak, mint például az Ön IP-címének VPN-szolgáltatók általi anonimizálása.

Az elérés mérése céljából történő használati adatok gyűjtése tekintetében a következő, a szolgáltatók által webes elemzésekre alkalmazott cookie-kra vonatkozó szakasz irányadó.

VII. Műszaki szempontokból nem szükséges cookie-k használata (a használati és forgalmi adatok feldolgozása az elérés mérése és további elemzések céljából)

Attól függően, hogy Ön milyen jellegű feldolgozáshoz adta korábban hozzájárulását, a következő cookie-kat tároljuk az Ön végberendezésén:

Név

Cél

Cookie futamidő

tmss

Álnevesített munkamenet-azonosító a látogatások számának vagy a visszatérő látogatók új látogatóktól való megkülönböztetése céljából

15 perc

tmsu

Álnevesített látogatóazonosító a különböző látogatók egymástól történő megkülönböztetése érdekében.

1 év, minden egyes oldalmegtekintéssel frissül

tmsx

A munkamenet kezdeti oldalának és HTTP-hivatkozó tárolása a hirdetési intézkedések és csatornák hatékonyságának elemzése céljából

1 év

• Ebben az esetben az Ön végberendezéséhez (okostelefon, táblagép, laptop stb.) való olvasási vagy írási hozzáférés jogalapját az Ön hozzájárulása képezi a TTDSG 25. § (1) bekezdése értelmében.

• A személyes adatok feldolgozásának jogalapját az Ön hozzájárulása képezi a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint.

Az Ön adatait a megadott időszakokon belül tároljuk vagy dolgozzuk fel.

Az Ön elállási joga

Önnek bármikor lehetősége van visszavonni a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását. Részletesebb információkat az alábbi, „Hozzájárulások visszavonása” című részben találhat.

A cookie-k törlése

A szolgáltató az Ön adatait álnevesített formában tárolja, és ennek során nem képes meghatározni, hogy milyen adatokat kezel az Ön személyére vonatkozóan. A hozzájárulás visszavonásával a cookie-k deaktiválódnak. Nem kerül sor az adatok további feldolgozására. Amennyiben Ön le kívánja állítani adatainak feldolgozását, akkor javasoljuk a fent megnevezett cookie-k törlését. A cookie-k törlésével Ön a cookie-khoz kapcsolódó személyes hozzárendelés végleges megszakítását okozza. Az adatokat ennek során 24 órán belül automatikusan anonimizáljuk.

VIII. Feldolgozás e-mail küldése és telefonos kapcsolatfelvétel esetén

A karrieroldalon megadott e-mail-címen és telefonszámon léphet velünk kapcsolatba. Az Ön által megadott adatokat a kapcsolatfelvételi kérelmének megválaszolása érdekében dolgozzuk fel.

Adatgyűjtések (állományadatok):

– Megszólítás (kötelező mező)

– Vezetéknév és keresztnév (kötelező mező)

– E-mail-cím (kötelező mező)

– Telefonszám (amennyiben Ön telefonos kapcsolatfelvételt szeretne)

Amennyiben Ön e-mailt küld nekünk vagy telefonon lép velünk kapcsolatba, akkor a fent megnevezett állományadatok kerülnek feldolgozásra, ha Ön közli azokat a szolgáltatóval.

Az adatok feldolgozásának jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja – amennyiben Ön hozzájárulását adta a szolgáltatónak –, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti jogos érdekek védelme képezi. A szolgáltató jogos érdekei közé tartozik többek között a reklámtevékenységek végrehajtása. A szolgáltató ezt a lehetőséget azonban mindig csak kifejezetten megfelelő módon fogja igénybe venni. Amennyiben a kapcsolatfelvétel célja pályázati eljárás vagy szerződéskötés, akkor a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja ugyancsak jogalapot képez az adatfeldolgozásra.

Az Ön által megadott adatokat az Ön megkeresésének feldolgozása után azonnal töröljük, illetve amennyiben nem került sor feldolgozásra, akkor legkésőbb az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 3 hónapon belül, kivéve abban az esetben, ha az Ön adatainak tárolási időtartama külön okból hosszabb (pl. szerződés teljesítéséhez használt információk tárolása). A megkeresés akkor zárul le, ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a kérdéses ügyet véglegesen tisztázták.

Önnek bármikor lehetősége van visszavonni a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását. Részletesebb információkat az alábbi, „Hozzájárulások visszavonása” című részben találhat. Amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását, akkor a szolgáltató az Ön adataival együtt törli a keresési kérelmet Job Agent szolgáltatásból.

IX. A személyes adatok címzettjei az EU-ban

Az Ön adatait a következő vállalatoknak továbbítjuk:

TFI GmbH, Ohligsmühle 3, 42103 Wuppertal (szerződéses adatfeldolgozó/informatikai támogatás)

X. A személyes adatok továbbítása harmadik országba

Nem tervezzük az Ön személyes adatainak továbbítását harmadik országbeli címzettnek vagy nemzetközi szervezetnek.

XI. Egyéb célokra történő adatfeldolgozás

Hacsak a fentiekben másként nem szerepel, az Ön adatait nem adjuk át harmadik felek számára, és azokat nem dolgozzuk fel a fentiektől eltérő célokra.

Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatalra – beleértve a profilalkotást is – nem kerül sor.

Adattovábbítás harmadik országokba

Az Ön jelentkezési adatait nem továbbítjuk az EU-n/EGT-n kívüli országokba.

XIII. Az érintettek jogai

Ön jogosult tájékoztatást kérni a személyes adataira vonatkozóan, továbbá helyesbítést, törlést vagy az adatkezelés korlátozását kérelmezni, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen és az adathordozhatósághoz is joga van az alábbiakban ismertetettek szerint. A BDSG 2018 32. és azt követő szakaszok eseteiben azonban ezek az igények csak annyiban állnak fenn, amennyire azokat a BDSG 2018 előírja.

a. Tájékoztatáshoz való jog (GDPR 15. cikk)

Önnek jogában áll tájékoztatást kérni a szolgáltató által kezelt személyes adatairól. Ön különösképpen az adatkezelés céljairól, a személyes adatok kategóriájáról, azon címzettek kategóriáiról, akiknek az adatait átadták vagy átadják, a tervezett tárolási időszakról, a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához vagy tiltakozáshoz való jogról, panasztételi jogról, az Ön adatainak eredetéről – amennyiben azokat nem mi gyűjtöttük –, valamint az automatizált döntéshozatalról – beleértve a profilalkotást – és adott esetben az annak részleteiről szóló érdemi információkról (lásd III.1) kérhet tájékoztatást.

b) Helyesbítési jog (GDPR 16. cikk)

Önnek jogában áll az általunk tárolt helytelen vagy hiányos személyes adatok azonnali helyesbítését kérni.

c. Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Önnek jogában áll az általunk tárolt személyes adatainak törlését követelni, kivéve azokban az esetekben, ahol az adatkezelés a véleménynyilvánítás és tájékozódás szabadságának gyakorlásához, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog, általános adatvédelmi rendelet 18. cikk

Önnek jogában áll kérelmezni személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben Ön vitatja az adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, Ön azonban megtagadja az adatok törlését, és az adatokra már nincs szükségünk, Önnek azonban jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szüksége van az adatokra, illetve ha Ön a GDPR 21. cikkével összhangban tiltakozott az adatkezelés ellen.

e. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Ön jogosult arra, hogy az Ön által megadott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák.

f. Panasztételi jog (GDPR 77. cikk/BDSG 19. §)

Önnek jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál. Ehhez rendszerint az Ön szokásos tartózkodási helyén, munkahelyén vagy cégünk székhelyén működő felügyeleti hatósághoz fordulhat.

A fő székhelyünkért felelős felügyeleti hatóság a következő:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Nordrhein-Westfalen

Kavalleriestraße 2 - 4

40213 Düsseldorf

Fax: 0211 38424-999

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

https://www.ldi.nrw.de

g. Visszavonási jog (GDPR 7. cikk (3) bekezdés)

Önnek jogában áll bármikor, indoklás nélkül visszavonni a számunkra adott hozzájárulását. Ennek eredményeképpen a jövőben nem folytatjuk tovább a hozzájáruláson alapuló adatkezelést, az Ön adatait pedig azonnal töröljük, feltéve, hogy a törlést nem akadályozza semmilyen megőrzési idő.

h. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 7. cikk (3) bekezdés)

Amennyiben az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének 1. mondatának f) pontja szerinti jogos érdekek alapján kezeljük, akkor Ön jogosult arra, hogy a GDPR 21. cikk értelmében tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen, feltéve, hogy erre okai állnak fenn az Ön különleges helyzetéből adódóan. Közvetlen reklámozás esetén Önnek érintett személyként jogában áll, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen reklámozás céljából történő feldolgozása ellen; ez a profilalkotásra egyaránt vonatkozik, amennyiben az ilyen közvetlen reklámozással kapcsolatos.

Amennyiben élni kíván törlési vagy tiltakozási jogával, akkor egyszerűen küldjön egy e-mailt a következő címre: hello@office-people.com

Cookie-k

A cookie-beállításokat itt módosíthatja

Adatvédelmi beállítások

Itt találhat áttekintést minden alkalmazott cookie-ról. Hozzájárulhat teljes kategóriákhoz, illetve további információkat is megjeleníthet, így csak bizonyos cookie-kat kiválasztva. További információkért kérjük, olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Statisztikák

↑ 1. Alkalmazás

Talention Analytics

Cél: Statisztikák

A Talention Analytics szolgáltatást a weboldal használatának elemzésére és rendszeres fejlesztésére használjuk. A kapott statisztikák felhasználhatók szolgáltatásunk javítására és érdekesebbé tételére Önnek, mint felhasználó.

Név

Cél

Futamidő

tmss

Anonimizált munkamenet-azonosító a látogatások számának vagy a visszatérő és új látogatók megkülönböztetésére.

1 óra

tmsu

Anonimizált látogatói azonosító a különböző látogatók megkülönböztetésére.

1 év, minden egyes oldalmegtekintéssel frissül

tmsx

A belépési oldal, a munkamenet és a HTTP-hivatkozó feljegyzése a hirdetési intézkedések és csatornák hatékonyságának elemzéséhez.

1 év

Lényeges (mindig szükséges)

↑ 1. Alkalmazás

Lényeges

(mindig szükséges)

Cél: Lényeges

Az arra irányuló információk tárolása, hogy a cookie-król szóló tájékoztató banner megjelenítésre került-e és megtörtént-e a hozzájárulás megadása.

Név

Cél

Futamidő

tms-cookie-consent

A cookie-hozzájárulást tárolja

1 év

Sütik

Itt változtathatja meg süti beállításait.

Változtassa meg most a süti beállításokat

Initiativ bewerben