• Protecția datelor

Reglementări de protecție a datelor pentru site-ul de cariere

https://jobs.office-people.de/de/jobs

Furnizorul site-ului web și persoana responsabilă în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) art. 4 nr. 7 este

office people Personalmanagement GmbH

Königsstraße 60

48143 Münster

Deutschland

Telefon: +49 (0) 251 / 135342-0

E-mail: muenster@office-people.de

(denumit în continuare furnizor, persoană responsabilă sau noi)

Director general Mahmut Akköse (CEO)

Adresa de e-mail a directorului general: muenster@office-people.de

(Adresa ca și persoana responsabilă)

Responsabilul cu protecția datelor:

Adresa de e-mail a Responsabilului cu protecția datelor: muenster@office-people.de

(Adresa ca și persoana responsabilă)

Site web: www.office-people.de

Prezentare generală

Prin următoarea declarație vă informăm despre tipul, domeniul de aplicare și scopurile colectării, prelucrării și utilizării datelor dvs. în legătură cu vizita dvs. pe site și orice utilizare ulterioară a conținutului și serviciilor.

În calitate de furnizor responsabil, menținem această pagină de carieră și alte oferte online pentru gestionarea candidaților noștri (numite colectiv, paginile candidaților). Stocăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal (activitate denumită în continuare prelucrare) în conformitate cu reglementările relevante privind protecția datelor, în special Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD), Legea federală privind protecția datelor (BDSG) și Legea privind protecția datelor pentru telecomunicații și telemedia (TTDSG).

Noi respectăm principiile protecției datelor. Aceasta înseamnă că datele personale vor fi prelucrate în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prelucrării, așa cum este adecvat și necesar pentru a oferi un site web funcțional și având în vedere conținutul și serviciile oferite.

Când accesați serviciile noastre bazate pe web (telemedia), procesăm anumite date de utilizare în conformitate cu Legea privind protecția datelor din telecomunicații și telemedia (TTDSG) pentru a vă permite să utilizați oferta noastră.

Scurtă explicație a Legii germane privind protecția datelor din telecomunicații (TTDSG)

TTDSG reglementează protecția vieții private în telecomunicații și telemedia. Site-ul nostru web este un așa zis ”telemedia”. Prin urmare, conform art. 25 par. 1 TTDSG, aici se aplică principiul că accesul de citire și scriere pe dispozitivele dvs. finale (PC, laptop, tabletă sau smartphone etc.) atunci când vizitați site-ul nostru web necesită consimțământ. Ne dați acest consimțământ voluntar în conformitate cu TTDSG, ca parte a setărilor instrumentului de consimțământ pentru cookie-uri. Puteți ajusta oricând aceste setări pentru cookie-uri și, astfel, vă puteți revoca cu ușurință consimțământul.

Cu toate acestea, în conformitate cu art. 25 par. 2 nr. 2 TTDSG, consimțământul dvs. nu este necesar dacă acest acces este necesar din punct de vedere tehnic pentru a vă putea furniza informațiile de care aveți nevoie și serviciile pe care le-ați solicitat în mod special de pe site-ul nostru atunci când vizitați site-ul nostru.

Puteți vedea din informațiile despre setările cookie-urilor care cookie-uri sunt absolut necesare din punct de vedere tehnic și, prin urmare, se încadrează în această excepție și, prin urmare, nu necesită consimțământ.

Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate în acest context, temeiul juridic al prelucrării provine din RGPD (art. 6 par. 1 teza 1 RGPD). Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal aplicabil în cazul specific îl găsiți mai jos în cookie-ul respectiv sau în procesarea respectivă în sine.

Aveți dreptul la informații cu privire la datele dvs. sau la corectarea, ștergerea și restricționarea prelucrării datelor dvs., dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Acestea și alte drepturi sunt explicate mai detaliat mai jos.

Temeiuri legale posibile

Datele dvs. personale vor fi prelucrate fie pe baza consimțământului dvs. prealabil, fie în măsura permisă de reglementările legale.

Când accesați site-ul nostru web, procesăm anumite date de utilizare pentru a vă permite să utilizați oferta noastră.

Dacă introduceți date în formularele de contact, comandă sau înregistrare ale furnizorului, le vom procesa exclusiv în scopurile specificate în fiecare caz. Toate datele personale prelucrate vor fi șterse de noi după îndeplinirea scopului prelucrării, cu excepția cazului în care ștergerea intră în conflict cu perioadele de păstrare justificate din punct de vedere legal. În acest caz, ștergerea va avea loc numai după expirarea perioadei de păstrare.

Bază legală

Dacă obținem consimțământul dvs. în calitate de persoană vizată pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, art. 6 par. 1 lit. a și art. 9 alin. 2 lit. a RGPD servesc drept bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau a categoriilor speciale de date cu caracter personal.

Atunci când prelucrați datele dvs. cu caracter personal care sunt necesare pentru îndeplinirea unui contract cu noi, art. 6 alin. 1 lit. b RGPD servește drept temei legal. Acest lucru se aplică și operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale.

În cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală căreia îi este supusă organizația noastră, ca bază legală servesc art. 6 alin. 1 lit. c și art. 9 alin. 2 lit. b RGPD.

Dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al organizației noastre sau al unui terț, aceasta va avea loc numai dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale dvs. ca persoană vizată nu le depășesc. Temeiul legal pentru prelucrare aici este art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

Mai multe informații pot fi găsite mai jos.

II. Informaţii generale privind prelucrarea datelor

1. Definiții

Prin următoarea declarație vă informăm despre tipul, sfera și scopurile colectării, prelucrării și utilizării datelor dvs. atunci când ne contactați prin telecomunicații sau faceți schimb de date cu noi prin intermediul site-urilor solicitante pe care le operam.

Declarația de protecție a datelor se aplică în special utilizatorilor site-ului de carieră menționat mai sus.

2. Definiții

a. Date personale

Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la una sau mai multe caracteristici speciale care exprimă caracterul fizic, identitatea fiziologică, genetică, psihologică, economică, culturală sau socială a acelei persoane fizice.

b. Date de inventar

Datele de inventar sunt datele personale ale unui utilizator care sunt necesare pentru stabilirea, proiectarea conținutului sau modificarea unei relații contractuale între furnizorul de servicii și utilizator cu privire la utilizarea telemedia.

c. Date de utilizare

Datele de utilizare sunt datele personale ale unui utilizator care sunt necesare pentru a activa și factura utilizarea telemedia. Aceasta include, în special, caracteristici pentru identificarea utilizatorului, informații despre începutul și sfârșitul, precum și amploarea utilizării respective și informații despre telemedia utilizată de utilizator.

d. Date de trafic

Datele de trafic sunt date a căror colectare, prelucrare sau utilizare este necesară pentru furnizarea unui serviciu de telecomunicații.

e. Date de jurnal

Datele de jurnal sunt date de utilizare și trafic care sunt transmise automat către serverul furnizorului de către dispozitivul utilizatorului atunci când accesează site-ul web al furnizorului din motive tehnice. Acestea sunt stocate în așa-numitele fișiere jurnal.

f. Prelucrare

Prelucrarea este orice operațiune sau serie de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, fie sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, citirea, interogarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, distribuție sau altă formă de furnizare, aliniere sau asociere, restricție, ștergere sau distrugere.

g. Pseudonimizare

Pseudonimizarea reprezintă prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât acestea (datele cu caracter personal) să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile;

h. Cookie-uri

Așa-numitele cookie-uri sunt seturi de date mai mult sau mai puțin extinse (informații care sunt stocate pe computerul dvs. în scopuri specifice. Cookie-urile au întotdeauna o perioadă de valabilitate, care poate fi limitată la sfârșitul sesiunii utilizator (așa-numitele cookie-uri de sesiune) sau care poate dura o perioadă mai lungă de timp (așa-numitele cookie-uri permanente). Aceste cookie-uri permanente rămân pe computerul dvs. și permit furnizorului sau companiilor sale partenere (așa-numitele cookie-uri terță parte) să vă recunoască computerul la următoarea vizită. Vă puteți seta browserul astfel încât să fiți informat despre setarea cookie-urilor și să puteți decide individual dacă le acceptați sau respingeți setarea cookie-urilor în anumite cazuri sau în general. Dacă nu acceptați cookie-uri, funcționalitatea site-ului web poate fi restricționată.

i. Site-ul web

Un site web, cunoscut și sub numele de prezență web, este prezența - rezumată sub o anumită adresă de Internet - a unui furnizor privat sau corporativ de telemedia în rețeaua globală (World Wide Web). Prezența web include site-uri web și documente opționale descărcabile, precum și alte servicii media audiovizuale accesibile.

III. Prezența garanțiilor adecvate

a. Pseudonimizare

În cazul în care colectăm date de utilizare, le stocăm întotdeauna sub pseudonime (în cazul cookie-urilor, de exemplu printr-o cheie unică de sesiune). Această cheie de sesiune este ștearsă după ce sesiunea s-a încheiat iar noi evaluăm datele de utilizare în mod anonim în scopuri statistice și pentru a îmbunătăți site-ul nostru. Nu combinăm datele dvs. de utilizare pseudonim cu datele pe care le-ați introdus (cum ar fi datele de inventar).

b. Utilizarea tehnologiilor de criptare

Când transferați date între computerul sau dispozitivul dvs. mobil și serverul furnizorului, acesta utilizează sistemul de securitate SSL (Secure Socket Layer).

Această tehnologie are scopul de a vă proteja datele împotriva citirii de către terți neautorizați și oferă un standard de securitate foarte înalt. Puteți spune că datele dvs. sunt transmise criptate prin afișarea închisă a unei chei sau a unui simbol de lacăt în bara de stare de jos a browserului dvs.

IV. Prelucrări

a. Piața locurilor de muncă în managementul solicitantului

Publicăm anunțuri de angajare pe site-ul nostru. În calitate de utilizator al site-ului web, puteți aplica la noi pentru un anunț de angajare.

Dacă în prezent nu avem o ofertă de muncă potrivită pentru dvs., puteți în schimb să ne trimiteți o cerere nesolicitată participând la office people Community (vezi nr. 2).

b. Colectarea datelor (date de inventar)

Ca parte a aplicației dvs. prin intermediul acestui portal, colectăm următoarele date

- formulă de adresare (câmp obligatoriu)

- prenume și nume (câmp obligatoriu)

- adresa de e-mail (câmp obligatoriu)

- număr de telefon (câmp obligatoriu)

- adresă de domiciliu (str. nr. cod poștal localitate) (câmp obligatoriu)

- documente de aplicare (cum ar fi scrisoare de intenție, CV, parcurs carieră profesională, certificate, dovada calificărilor, fotografie)

- dacă este necesar, informații suplimentare detaliate despre studii, calificări etc.

c. Scopul și temeiul juridic

Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv în următoarele scopuri:

Inițierea și stabilirea unui raport de muncă

Contactare, dacă ar trebui să fiți luat în considerare pentru o poziție alternativă.

Pentru a vă trimite informații personalizate despre locurile de muncă vacante pe baza consimțământului acordat anterior.

Dacă aplicați pentru un post liber anunțat, datele vor fi colectate în scopul inițierii unui raport de muncă reglementat contractual. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. în cadrul aplicației ca parte a inițierii unui raport de muncă reglementat contractual este articolul 6 alineatul 1 litera b, articolul 88 alineatul 1 RGPD coroborat cu secțiunea 26 BDSG (versiunea nouă).

d. Există obligația de a furniza datele?

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal ca parte a procesului de aplicare este voluntară. Cu toate acestea, fără a furniza datele personale necesare pentru ocuparea postului și pentru a îndeplini obligațiile contractuale și legale asociate, nu este posibil să luăm în considerare cererea dvs. atunci când selectăm solicitanții potriviți. Temeiul legal este consimțământul dvs. în conformitate cu Secțiunea 26 alineatul 2 BDSG.

Dacă ați furnizat informații suplimentare despre dvs. într-un profil public de pe rețelele sociale profesionale, prelucrarea acestor informații se bazează pe interesul nostru legitim de a crea o bază decizională bine întemeiată pentru stabilirea unei relații de muncă cu dvs. Temeiul legal este articolul 6 alineatul 1 litera f RGPD coroborat cu articolul 9 alineatul 2 litera e RGPD.

De asemenea, putem procesa datele dvs. cu caracter personal în măsura în care acest lucru este necesar pentru a ne apăra împotriva pretențiilor legale formulate împotriva noastră care decurg din procesul de aplicare. Temeiul legal pentru aceasta este articolul 6 alineatul 1 lit. b și f RGPD.

e. Perioade de păstrare și ștergere

Dacă cererea dvs. are succes, vom transfera, dacă este necesar, datele aplicației dvs. către administrația noastră de resurse umane în scopul implementării raportului de muncă în baza articolului 6 alin. 1 RGPD, coroborat cu secțiunea 26 alin. 1 BDSG. În acest caz, datele dvs. vor fi șterse și distruse cel mai devreme când raportul dvs. de muncă s-a încheiat și au mai trecut trei ani de la sfârșitul anului de încetare. În caz contrar, ștergerea cât mai devreme posibilă a datelor dvs. depinde de perioadele legale de păstrare, care sunt de obicei de 6 sau 10 ani, dar pot necesita și o păstrare mai lungă în cazuri individuale.

În cazul unei cereri nereușite, datele dvs. trimise vor fi stocate timp de 6 luni de la finalizarea procesului de aplicare pentru a vă apăra împotriva pretențiilor legale și apoi vor fi șterse.

f. Dreptul dvs. de retragere cu acordul prealabil

Aveți opțiunea de a vă revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, fără a oferi motive.

Puteți trimite revocarea în mod informal prin e-mail la hello@office-people.com. Vom șterge apoi datele aplicației din grupul de talente (talentpool).

Cu toate acestea, dreptul dvs. de a vă opune nu se aplică datelor pe care le solicităm ca parte a îndeplinirii unui contract sau atunci când aplicați pentru un anunț de angajare pentru măsuri precontractuale. Cu toate acestea, este posibil să aveți drepturi suplimentare care vă permit să solicitați ștergerea datelor dvs.

g. Transmiterea profilului dvs. de solicitant către terți

Clienți (împrumutați)

Pentru a vă putea plasa cât mai eficient posibil, vom transmite datele solicitantului dvs. către terți dacă este necesar. Aceste companii sunt clienții noștri sau companiile comisionate de clienții noștri care, în calitate de debitori, ne-au însărcinat ca creditori să le oferim specialiști calificați în conformitate cu anumite specificații. Dacă vi se solicită, de obicei trimitem profiluri de calificare anonime pentru selecție. În unele cazuri, însă, sunt necesare și informații personalizate ale solicitantului; în aceste cazuri, datele vor fi transmise doar cu acordul dvs.

Furnizor de servicii/antreprenor:

Pentru a vă putea furniza serviciile convenite/solicitate, folosim furnizori de servicii selectați (procesatori) și agenți indirecti care pot avea acces la datele dvs. în măsura în care este necesar și le pot folosi pentru a onora comenzile pe care le-am plasat. Nu li se permite să utilizeze aceste informații personale în niciun alt scop. Sunteți supus obligațiilor contractuale de confidențialitate față de noi, astfel încât confidențialitatea dvs. să fie protejată. Orice transfer suplimentar de date către destinatari din afara companiei va avea loc numai dacă reglementările legale impun sau permit acest lucru sau dacă ați fost de acord.

Procesoarele/agenții indirecti pot fi:

Firma de servicii și consultanță IT

Tocător de fișiere și date

Furnizor de servicii de telecomunicații

Furnizor de servicii de facturare

Instituții financiare

Furnizor de servicii de colectare a creanțelor

vânzări și marketing

Consultant de afaceri

Firme de contabilitate si audit fiscal

Luare automată a deciziilor

Nu există luare automată a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri.

Transfer de date către țări terțe

Datele solicitantului dvs. nu vor fi transferate în țări din afara UE/SEE.

V. office people Community (aplicare din proprie inițiativă)

a. Office people Community

Dacă vă înregistrați în office people Community ca parte a unei aplicări din proprie inițiativă, ne permiteți să menținem legătura cu dvs. pentru continuarea carierei dvs. Veți primi în mod regulat știri despre cariere, invitații și informații despre evenimente de specialitate și de carieră, precum și oferte speciale de locuri de muncă.

Dacă ne trimiteți solicitarea dvs. pentru un job (aplicație din proprie inițiativă) printr-un alt mijloc (prin poștă sau e-mail), vom presupune că ați consimțit la prelucrarea datelor dvs. pe baza acțiunii dvs. concludente și vom adopta temporar datele dvs. pentru a vă furniza cu cererea dvs. voluntară, consimțământul informat pentru a fi transferat către office people Community.

b. Colectarea datelor (date de inventar)

- formulă de adresare (câmp obligatoriu)

- prenume și nume (câmp obligatoriu)

- adresa de e-mail (câmp obligatoriu)

- număr de telefon (câmp obligatoriu), dacă se dorește contactul telefonic

- documente de aplicare, cum ar fi scrisoare de intenție, CV, certificate, fotografie.

Trimiterea datelor este considerată consimțământ concludent pentru prelucrarea datelor.

c. Scopul și temeiul juridic

Datele dvs. personale vor fi prelucrate exclusiv în următoarele scopuri:

• Pentru a vă contacta pe baza cererii dvs. nesolicitate și, dacă este necesar, pentru a solicita informații suplimentare

• Pentru a vă face o ofertă dacă sunteți luat în considerare pentru un post.

• Pentru a vă trimite informații personalizate despre locurile de muncă vacante pe baza consimțământului acordat anterior.

Datele dvs. trimise vor fi prelucrate de noi în office people Community numai cu acordul dvs. Vom șterge datele dvs. dacă vă dezabonați de la participarea la office people Community sau vă revocați consimțământul pentru prelucrare.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este consimțământul dvs. prealabil în calitate de utilizator în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.

În cazul unei cereri nesolicitate cu includere în pool-ul nostru de talente, datele vor fi prelucrate pe baza consimțământului dvs. În acest caz, temeiul juridic este articolul 6 alin. 1 lit. a sau articolul 9 alin. 2 lit. a și secțiunea 26 alin. 2 și 3 BDSG.

d. Notă cu privire la dreptul dvs. de retragere

Aveți opțiunea în orice moment să vă revocați consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul participării la office people Community cu efect pentru viitor. Revocarea poate fi exercitată în special prin e-mail la hello@office-people.com. Toate datele personale pe care furnizorul le-a stocat în acest scop vor fi șterse în acest caz.

e. Termenele de ștergere

Dacă ne-ați dat consimțământul pentru a vă prelucra datele solicitantului în cadrul office people Community pentru a vă putea face o ofertă de muncă la o dată ulterioară, datele dvs. vor fi stocate pe o perioadă de 2 ani și apoi șterse. Cu excepția cazului în care vă retrageți consimțământul în prealabil sau nu faceți un alt acord cu noi.

Înainte de expirarea perioadei de stocare, vă vom contacta și vă vom întreba dacă este încă relevant pentru dvs. să vă stocați datele la noi și să vă oferim posibilitatea de a vă da consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a datelor solicitantului dvs. de către noi. Dacă nu primim un nou consimțământ, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse din office people Community, cu excepția cazului în care suntem obligați prin lege sau din cauza unei alte reglementări să vă păstrăm datele. În acest caz, ștergerea va avea loc numai după expirarea acestor perioade de păstrare.

f. Luare automată a deciziilor

Nu există luare automată a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri.

g. Transfer de date către țări terțe

Datele solicitantului dvs. nu vor fi transferate în țări din afara UE/SEE.

h. Agent de locuri de muncă (Job Agent)

Dacă utilizați serviciul Agent de locuri de muncă, puteți trimite furnizorului o cerere de căutare pentru căutarea unui loc de muncă. Furnizorul folosește adresa de e-mail pe care o introduceți pentru a vă informa despre anunțurile actuale de angajare. Oportunitatea de a utiliza Job Agent vă este oferită în portalul de locuri de muncă. Dezabonarea este posibilă în orice moment.

i. Colectarea datelor (date de inventar)

Adresa de e-mail (câmp obligatoriu)

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a RGPD.

Variante

1. Variantă cu acord nelimitat

Furnizorul va stoca sau va procesa datele dvs. pe termen nelimitat până când solicitarea de căutare este revocată.

2. Varianta cu acord temporar

Datele dvs. vor fi șterse după 2 ani de la acordarea consimțământului dvs., cu excepția cazului în care ne-ați dat anterior consimțământul de a vă prelucra datele pentru Job Agent.

Aveți opțiunea de a vă revoca oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea de revocare a consimțământului de mai jos. Dacă vă revocați consimțământul, furnizorul va șterge cererea de căutare din serviciul Job Agent împreună cu datele dvs.

VI. Prelucrarea datelor/datelor de jurnal necesare din punct de vedere tehnic

Când accesați site-ul nostru web, browserul dvs. de internet transmite automat anumite date către serverul nostru web din motive tehnice pentru a prelua conținutul site-ului nostru.

De asemenea, analizăm aceste date de jurnal în scopul controlului erorilor și utilizării greșite. O întrerupere are loc dacă o pagină a solicitantului funcționează defectuos. Utilizarea greșită a site-ului web al unui solicitant are loc, de exemplu, dacă există hărțuire nerezonabilă în sensul art. 7 UWG (Legea germană privind concurența neloială). Măsurile luate de furnizor includ evaluarea condițiilor de eroare și monitorizarea sistemului pentru detectarea și apărarea împotriva amenințărilor sistemului.

Următoarele date sunt colectate și utilizate de noi în acest scop separat de alte date pe care ni le puteți transmite:

a. Colectarea datelor (date de utilizare)

- numele site-ului web sau URL-ul accesat

- data și ora apelării

- starea accesului/codul de stare http

- cantitatea de date transferate în fiecare caz

- site-ul web prin care vine solicitarea

- software de browser și versiune de software

- sistem de operare și versiune

- furnizor de acces

- adresă IP (anonimizată, scurtată cu ultimele 3 cifre)

- numărul cheie generat aleatoriu al cookie-ului sau al sesiunii

b. Scopuri și temeiuri juridice

Prelucrăm datele menționate mai sus pentru a vă permite să vizitați site-ul nostru web și să utilizați fără întrerupere funcțiile oferite. În acest sens, prelucrarea este necesară din punct de vedere tehnic.

Astfel temeiul legal pentru accesul de citire sau scriere necesar din punct de vedere tehnic la dispozitivul dvs. (smartphone, tabletă, laptop etc.) este art. 25 par. 2 Legea privind protecția datelor pentru telecomunicații și telemedia (TTDSG).

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este interesul nostru legitim de a vă permite din punct de vedere tehnic să aveți acces fără probleme la site-ul nostru web, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.

Temeiul legal pentru stocarea și evaluarea datelor este Secțiunea 12 TTDSG, coroborat cu Art. 95 RGPD, precum și Art. 6 Alin. 1 lit. c RGPD, în măsura în care acțiunea furnizorului este necesară din motive de securitate a informațiilor.

Dacă datele sunt stocate în fișiere jurnal, datele de utilizare vor fi șterse cel târziu după 7 zile. Stocarea dincolo de această dată este posibilă sub rezerva autorizațiilor de protecție a datelor.

Colectarea datelor pentru furnizarea site-ului web și stocarea datelor în fișiere jurnal este absolut necesară pentru funcționarea site-ului web. Cu toate acestea, vă puteți exercita dreptul de a vă opune utilizând proceduri automate care utilizează specificații tehnice, cum ar fi în cazul anonimizării adresei dvs. IP de către furnizorii VPN.

Următoarea secțiune privind utilizarea cookie-urilor de către furnizor pentru analiza web este relevantă pentru colectarea datelor de utilizare în scopul de a măsura acoperirea.

VII. Utilizarea cookie-urilor care nu sunt necesare din punct de vedere tehnic (prelucrarea datelor de utilizare și de trafic pentru a măsura acoperirea și pentru analize ulterioare)

În funcție de prelucrarea pentru care ne-ați dat anterior consimțământul, stocăm următoarele cookie-uri pe dispozitivul dvs.:

Nume de familie

Scop

Durata cookie-ului

tmss

Identificator de sesiune pseudonimizat pentru a distinge numărul de vizite sau vizitatorii care revin, de vizitatorii noi

15 minute

tmsu

Identificator de vizitator pseudonimizat pentru a distinge diferiții vizitatori unul de celălalt.

1 an, actualizări la fiecare vizualizare de pagină

tmsx

Stocarea paginii de pornire a sesiunii și a refererului HTTP pentru analizarea eficacității măsurilor și canalelor publicitare

1 an

• În acest caz, baza legală pentru accesul la citire sau scriere la dispozitivul dvs. (smartphone, tabletă, laptop etc.) este consimțământul dvs. în conformitate cu art. 25 alin. 1 TTDSG.

• Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dvs. în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (a) RGPD.

Stocăm sau prelucrăm datele dvs. pentru perioadele specificate.

Dreptul dvs. de retragere

Aveți opțiunea de a vă revoca oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea de revocare a consimțământului de mai jos.

Ștergerea cookie-urilor

Furnizorul stochează datele dvs. sub formă de pseudonim și nu poate determina ce date personale prelucrează despre dvs. Prin revocarea consimțământului dvs., cookie-urile vor fi dezactivate. Nu există nicio prelucrare ulterioară a datelor. Dacă doriți să opriți prelucrarea datelor dvs., vă recomandăm să ștergeți cookie-urile menționate mai sus. Prin ștergerea cookie-urilor, determinați întreruperea permanentă a conexiunii personale asociate cookie-ului. Datele sunt anonimizate automat în 24 de ore.

VIII. Prelucrarea în cazul trimiterii de email-uri și contactării noastre telefonice

Ne puteți contacta folosind adresa de e-mail și numărul de telefon furnizate pe pagina de cariere. Prelucrăm datele pe care le furnizați pentru a răspunde solicitării dvs. de contact.

Colectarea datelor (date de inventar):

- formulă de adresare (câmp obligatoriu)

- prenume și nume (câmp obligatoriu)

- adresa de e-mail (câmp obligatoriu)

- număr de telefon (dacă se dorește contact telefonic)

Dacă trimiteți un e-mail sau ne contactați telefonic, datele de inventar menționate mai sus vor fi prelucrate dacă comunicați acest lucru furnizorului.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. a RGPD dacă ați dat furnizorului acordul dvs., precum și urmărirea intereselor legitime în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f RGPD. Interesele legitime ale furnizorului includ, printre altele, implementarea măsurilor de publicitate. Cu toate acestea, furnizorul va folosi această opțiune numai într-un mod special adecvat. În cazul în care scopul de a vă contacta este un proces de aplicare sau inițierea unui contract, art. 6 alin. 1 lit. b RGPD este, de asemenea, un temei legal pentru prelucrarea datelor.

Datele furnizate de dvs. vor fi șterse imediat după finalizarea cererii dvs. sau, în cazul nefinalizării, în cel mult 3 luni de la ultimul contact, cu excepția cazului în care datele dvs. fac obiectul unei perioade mai lungi de stocare pentru un motiv separat (de ex. stocarea informatiilor care servesc la indeplinirea contractului). Cererea este finalizată atunci când din împrejurări reiese că problema în cauză a fost clarificată definitiv.

Aveți opțiunea de a vă revoca oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Mai multe informații pot fi găsite în secțiunea de revocare a consimțământului de mai jos. Dacă vă revocați consimțământul, furnizorul va șterge cererea de căutare din serviciul Job Agent împreună cu datele dvs.

IX. Destinatarii datelor cu caracter personal in UE

Transmitem datele dvs. către următoarele companii:

TFI GmbH, Ohligsmühle 3, 42103 Wuppertal (procesor contractual/suport IT)

X. Transferul datelor cu caracter personal către o țară terță

Nu există planuri de a transfera datele dvs. cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță sau unei organizații internaționale.

XI. Prelucrare ulterioară în alte scopuri

Cu excepția cazului în care se specifică altfel mai sus, datele dvs. nu vor fi transmise unor terți și nu vor fi prelucrate în alte scopuri decât cele menționate.

Luare automată a deciziilor

Nu există luare automată a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri.

Transfer de date către țări terțe

Datele solicitantului dvs. nu vor fi transferate în țări din afara UE/SEE.

XIII. Drepturile celor afectați

Aveți dreptul la informații despre datele cu caracter personal care vă privesc, precum și la corectare sau ștergere sau la restricționarea prelucrării sau dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu descrierea de mai jos. Cu toate acestea, în cazurile art. 32 și următoarele BDSG 2018, aceste pretenții există numai în măsura în care sunt prevăzute în BDSG 2018.

a. Dreptul la informare (art. 15 RGPD)

Aveți dreptul de a solicita informații despre datele dvs. personale prelucrate de furnizor. În special, puteți obține informații despre scopurile prelucrării, categoria datelor cu caracter personal, categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele dvs., perioada de stocare planificată, existența unui drept la rectificare, ștergere, restricționare, de prelucrare sau de obiecție, existența unui drept de a face plângere, originea datelor dvs., dacă acestea nu au fost colectate de noi, precum și existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri și, dacă este necesar, informații semnificative despre detaliile acestora (a se vedea III.1).

b. Dreptul la rectificare (art. 16 RGPD)

Aveți dreptul de a solicita imediat ca orice date cu caracter personal incorecte pe care le deținem despre dvs. să fie corectate sau completate.

c. Dreptul la ștergere (art. 17 RGPD)

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal stocate de noi, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare, pentru îndeplinirea unei obligații legale, din motive de interes public sau pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea. revendicări legale sunt necesare.

d. Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 RGPD)

Aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal să fie restricționată dacă contestați acuratețea datelor, prelucrarea este ilegală, dar refuzați ștergerea acesteia și nu mai avem nevoie de date, dar le folosiți pentru a vă afirma sau a vă exercita drepturile sau trebuie să vă apărați pretenții legale sau v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 RGPD.

e. Dreptul la transferul de date (art. 20 RGPD)

Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină sau de a solicita ca acestea să fie transmise unui alt operator.

f. Dreptul de a depune o plângere (art. 77 RGPD/art. 19 BDSG)

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. De regulă, puteți contacta autoritatea de supraveghere la locul dvs. obișnuit de reședință sau de muncă sau la sediul companiei noastre.

Autoritatea de supraveghere responsabilă de sediul nostru este:

Comisarul de stat pentru protecția datelor și libertatea informației

Renania de Nord-Westfalia

Kavalleriestraße 2 - 4

40213 Düsseldorf

Fax: 0211 38424-999.

E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

https://www.ldi.nrw.de

g. Dreptul de retragere (art. 7 alin. 3 RGPD)

Aveți dreptul de a revoca în orice moment consimțământul pe care ni l-ați dat, fără a oferi motive. Aceasta înseamnă că nu vom mai continua prelucrarea datelor care s-a bazat pe acest consimțământ în viitor și vom șterge datele dvs. imediat, cu condiția să nu existe perioade de păstrare pentru a preveni ștergerea.

h. Dreptul la opoziție (art. 7 alin. 3 RGPD)

Dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pe baza unor interese legitime în conformitate cu art. 6 alin. 1 teza 1 lit. f din RPGD, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu art. 21 din RGPD, cu condiția ca: există motive pentru a face acest lucru, motive care decurg din situația dvs. particulară. În cazul publicității directe, dvs., în calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul unei astfel de reclame; acest lucru se aplică și profilării, în măsura în care este legată de o astfel de publicitate directă.

Dacă doriți să vă exercitați dreptul de retragere sau de obiecție, trimiteți pur și simplu un e-mail la hello@office-people.com

Cookie-uri

Puteți modifica setările cookie-urilor aici

Setările de confidențialitate

Aici veți găsi o prezentare generală a tuturor cookie-urilor utilizate. Vă puteți da consimțământul pentru categorii întregi sau puteți afișa informații suplimentare și astfel selectați doar anumite cookie-uri. Pentru a afla mai multe, vă rugăm să citiți politica noastră de confidențialitate.

Statistici

↑ 1 Aplicație

Talention Analytics

Scop: Statistici

Folosim Talention Analytics pentru a analiza utilizarea acestui site web și pentru a-l îmbunătăți în mod regulat. Statisticile obținute pot fi folosite pentru a îmbunătăți oferta și a o face mai interesantă pentru dvs. ca utilizator.

Nume de familie

Scop

Durată

tmss

Identificator de sesiune anonimizat pentru a distinge numărul de vizite sau vizitatorii care revin de vizitatorii noi.

1 oră

tmsu

Identificator de vizitator anonimizat pentru a distinge diferiții vizitatori unul de celălalt.

1 an, actualizări la fiecare vizualizare de pagină

tmsx

Notă a paginii de intrare, a sesiunii și a referitorului HTTP pentru analiza eficacității măsurilor și canalelor publicitare.

1 an

Esențial (întotdeauna necesar)

↑ 1 Aplicație

klaro

(întotdeauna necesar)

Scop: Esențial

Stocarea informațiilor privind dacă bannerul de notificare privind cookie-urile a fost afișat și dacă a fost dat consimțământul.

Nume de familie

Scop

Durată

tms-cookie-consent

Stochează acordul pentru cookie-uri

1 an

Cookie-uri

Aici puteți schimba setările cookie-urilor.

Schimbați acum setările cookie-urilor

Initiativ bewerben