• Zaštita podataka

Odredbe o zaštiti podataka za stranicu za zapošljavanje

https://jobs.office-people.de/de/jobs

Pružatelj usluga mrežne stranice i voditelj obrade u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) čl. 4. br. 7. je

office people Personalmanagement GmbH

Königsstraße 60

48143 Münster

Njemačka

Telefon: +49 (0) 251 / 135342-0

E-pošta: muenster@office-people.de

(u nastavku: pružatelj usluga, voditelj obrade ili mi)

Direktor Mahmut Akköse (CEO)

Adresa e-pošte direktora: muenster@office-people.de

(adresa kao i za voditelja obrade)

Službenik za zaštitu podataka:

Adresa e-pošte službenika za zaštitu podataka: muenster@office-people.de

(adresa kao i za voditelja obrade)

Mrežna stranica: www.office-people.de

Pregled

Ovom izjavom informiramo vas o prirodi, opsegu i svrhama prikupljanja, obrade i uporabe vaših podataka u vezi s posjetom mrežnoj stranici i eventualnim daljnjim korištenjem sadržajima i uslugama.

Kao odgovorni pružatelj usluga održavamo ovu stranicu za zapošljavanje te druge internetske ponude u okviru našeg sustava upravljanja kandidatima (skraćeno kao stranice za zapošljavanje). Vaše osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo (u nastavku: obrada) uzimajući u obzir odgovarajuće propise o zaštiti podataka, u prvom redu Opću uredbu o zaštiti podataka (OUZP), Savezni zakon o zaštiti podataka (BDSG) i Zakon o zaštiti podataka u telekomunikaciji i telemedijima (TTDSG).

Poštujemo načela zaštite podataka. To znači da se osobni podaci / podaci koji mogu upućivati na pojedinu osobu obrađuju u opsegu koji je nužan za svrhe u koje se podaci obrađuju, kao što je to nužno i primjereno za osiguranje funkcionalne mrežne stranice te u pogledu ponuđenih sadržaja i usluga.

Kada pristupate našim mrežnim uslugama (telemediji), obrađujemo određene podatke o uporabi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka u telekomunikaciji i telemedijima (TTDSG) kako bismo vam omogućili korištenje našom ponudom.

Kratko objašnjenje Zakona o zaštiti podataka u telekomunikaciji i telemedijima (TTDSG)

TTDSG-om se uređuje zaštita vaše privatnosti u području telekomunikacija i telemedija. Naša mrežna stranica je telemedij. Stoga se u skladu s čl. 25. st. 1. TTDSG-a ovdje primjenjuje načelo da pristup čitanjem i pisanjem na vašim krajnjim uređajima (osobno računalo, prijenosno računalo, tablet ili pametni telefon itd.) prilikom posjećivanja naše mrežne stranice zahtijeva privolu. Tu dobrovoljnu privolu u skladu s TTDSG-om dodjeljujete nam u okviru postavki alata za dopuštenje kolačića. Te postavke kolačića možete prilagoditi u svakom trenutku i na taj način jednostavno povući svoju privolu.

Međutim, u skladu s čl. 25. st. 2. br. 2 TTDSG-a, vaša privola nije potrebna ako su ti pristupi tehnički neophodni kako bismo vam pružili informacije koje tražite i usluge koje ste posebno zatražili na našoj mrežnoj stranici prilikom njezinog posjećivanja.

Iz informacija o postavkama kolačića možete vidjeti koji su kolačići tehnički apsolutno potrebni, pa su stoga obuhvaćeni ovom iznimkom i ne zahtijevaju privolu.

Ako se osobni podaci obrađuju u tom kontekstu, pravna osnova obrade proizlazi iz OUZP-a (čl. 6. st. 1. prva rečenica OUZP-a). Pravnu osnovu obrade osobnih podataka, primjenjivu u konkretnom slučaju, pronaći ćete u nastavku u okviru pojedinog kolačića, odn. pojedine obrade.

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima, odn. na ispravak, brisanje i ograničenje obrade svojih podataka, pravo na ulaganje prigovora na obradu, pravo na prenosivost podataka i pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu. Ta i druga prava detaljnije su objašnjena u nastavku.

Moguće pravne osnove

Obrada vaših osobnih podataka temelji se ili na vašoj prethodnoj privoli ili na zakonskim propisima, ako je to dopušteno.

Kada pristupate našoj mrežnoj stranici, obrađujemo određene podatke o internetskoj aktivnosti kako bismo vam omogućili korištenje našom ponudom.

Unosite li podatke u obrasce za kontakt, naručivanje ili registraciju pružatelja usluge, obrađujemo ih isključivo u svrhe koje su navedene u konkretnom slučaju. Sve obrađene podatke brišemo nakon što se ispuni svrha obrade, osim ako brisanje nije u suprotnosti sa zakonski opravdanim rokovima čuvanja. U tom se slučaju podaci brišu tek nakon isteka roka čuvanja.

Pravne osnove

Ako za obradu vaših osobnih podataka ishodimo vašu privolu u svojstvu ispitanika, pravna osnova obrade osobnih podataka, odnosno posebnih kategorija osobnih podataka je čl. 6. st. 1. (a) odnosno čl. 9. st. 2. (a).

Obrada vaših osobnih podataka koji su nužni za izvršenje ugovora s nama temelji se na čl. 6. st. 1. (b) OUZP-a. To vrijedi i za obrade koje su nužne kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora.

Ako je obrada vaših osobnih podataka potrebna radi poštovanja pravnih obveza kojima podliježe naša organizacija, pravna osnova proizlazi iz čl. 6. st. 1. (c), odn. čl. 9. st. 2. (b) OUZP-a.

Ako je obrada nužna radi zaštite legitimnog interesa naše organizacije ili trećih strana, obrada se provodi samo ako ne nadilazi vaše interese, temeljna prava i temeljne slobode kao ispitanika. Pravna osnova obrade u tom je slučaju čl. 6. st. 1. (f) OUZP-a.

Dodatne informacije pronaći ćete u nastavku.

II. Općenito o obradi podataka

1. Definicije

Sljedećom izjavom informiramo vas o prirodi, opsegu i svrhama prikupljanja, obrade i uporabe vaših podataka kada putem telekomunikacija stupate s nama u kontakt ili razmjenjujete podatke s nama putem stranica za zapošljavanje kojima upravljamo.

Izjava o zaštiti podataka posebno se odnosi na korisnike gore spomenute stranice za zapošljavanje.

2. Definicije

a. Osobni podaci

Osobni podaci znači svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

b. Matični podaci

Matični podaci znači osobni podaci korisnika koji su nužni za uspostavu, sadržajno oblikovanje ili promjenu ugovornog odnosa između pružatelja usluga i korisnika u vezi s korištenjem telemedijima.

c. Podaci o korištenju

Podaci o korištenju su osobni podaci korisnika koji su potrebni za omogućavanje i naplatu korištenja telemedijima. To u prvom redu obuhvaća obilježja za identifikaciju korisnika, podatke o početku i kraju, kao i opsegu pojedinog korištenja te podatke o telemedijima kojima se korisnik koristi.

d. Podaci o prometu

Podaci o prometu obuhvaćaju podatke čije su prikupljanje, obrada ili korištenje nužni prilikom pružanja telekomunikacijskih usluga.

e. Podaci zapisnika

Podaci zapisnika su podaci o korištenju i prometu koje korisnikov uređaj iz tehničkih razloga automatski prenosi na poslužitelj pružatelja usluga prilikom pristupa mrežnoj stranici pružatelja usluga. Pohranjuju se u takozvane datoteke zapisnika.

f. Obrada

Obrada znači svaki postupak ili niz postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

g. Pseudonimizacija

Pseudonimizacija znači obrada osobnih podataka na način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez uporabe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije drže odvojeno te da podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne mogu pripisati pojedincu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi

h. Kolačići

Takozvani kolačići su više ili manje opsežni skupovi podataka (informacije koje se pohranjuju na vašem računalu za određene svrhe). Kolačići uvijek imaju rok valjanosti koji može biti ograničen na kraj korisničke sesije (tzv. sesijski kolačići) ili može trajati dulje razdoblje (tzv. trajni kolačići). Ti trajni kolačići ostaju na vašem računalu i omogućuju pružatelju usluga ili njegovim partnerskim tvrtkama (tzv. kolačići treće strane) da prepoznaju vaše računalo prilikom vašeg sljedećeg posjeta. Svoj preglednik možete namjestiti tako da budete obaviješteni o postavkama kolačića i pojedinačno možete odlučiti hoćete li ih prihvatiti ili odbiti postavku kolačića u određenim slučajevima ili općenito. Neprihvaćanjem kolačića postoji mogućnost ograničenja funkcionalnosti mrežne stranice.

i. Mrežna stranica

Mrežna stranica, poznata i kao mrežno mjesto, je mjesto – sažeto pod određenom internetskom adresom – privatnog ili poslovnog pružatelja telemedijskih usluga na globalnoj mreži (World Wide Web). Mrežno mjesto obuhvaća mrežne stranice, eventualno dostupne dokumente za preuzimanje te druge raspoložive audiovizualne medijske usluge.

III. Prikladna jamstva

a. Pseudonimizacija

Prikupljamo li podatke o internetskim aktivnostima, uvijek ih pohranjujemo pod pseudonimima (u slučaju kolačića, npr. putem jedinstvenog ključa sesije). Taj se ključ sesije nakon završetka sesije briše, a podatke o internetskim aktivnostima analiziramo anonimno u statističke svrhe i radi poboljšanja naše mrežne stranice. Vaše pseudonimizirane podatke o internetskim aktivnostima ne povezujemo s podacima koje ste unijeli (kao što su matični podaci).

b. Primjena enkripcijskih tehnologija

Prilikom prijenosa podataka između vašeg računala ili mobilnog uređaja i poslužitelja pružatelja usluga, pružatelj se koristi sigurnosnim sustavom SSL (Secure Socket Layer).

Ta tehnologija namijenjena je zaštiti vaših podataka od čitanja neovlaštenih trećih strana i nudi vrlo visok sigurnosni standard. Po prikazu zatvorenog simbola ključa ili brave na donjoj statusnoj traci vašeg preglednika prepoznat ćete da se vaši podaci prenose na šifrirani način.

IV. Obrade

a. Upravljanje kandidatima za oglase za posao

Na našoj mrežnoj stranici objavljujemo oglase za posao. Kao korisnik naše mrežne stranice kod nas se možete prijaviti za konkretan oglas za posao.

Ako trenutačno nemamo odgovarajuću ponudu za posao za vas, možete nam umjesto toga poslati samoinicijativnu prijavu sudjelovanjem u zajednici office people Community (pogledajte br. 2).

b. Prikupljanja podataka (matični podaci)

U sklopu vaše prijave putem ovog portala prikupljamo sljedeće podatke

- oslovljavanje (obavezno polje)

- ime i prezime (obavezno polje)

- adresa e-pošte (obavezno polje)

- telefonski broj (obavezno polje)

- adresa stanovanja (ulica, br. poštanski broj, mjesto – obavezno polje)

- dokumentacija za prijavu (kao što su popratni dopis, životopis, profesionalna karijera, diplome, dokazi o kvalifikacijama, fotografija)

- eventualno dodatne detaljne informacije o školovanju, kvalifikacijama, itd.

c. Svrha i pravna osnova

Vaši osobni podaci obrađuju se isključivo u sljedeće svrhe:

pokretanje i zasnivanje radnog odnosa

kontaktiranje, ako dolazite u obzir za neko drugo radno mjesto

Kako bi vam se, u skladu s vašom prethodno danom privolom, dostavljale personalizirane informacije o slobodnim radnim mjestima.

Prijavljujete li se na oglašeno radno mjesto, podaci se u tom slučaju prikupljaju radi zasnivanja radnog odnosa koji je uređen ugovorom. Pravne osnove za obradu vaših podataka za prijavu na oglas u okviru zasnivanja radnog odnosa koji je uređen ugovorom su čl. 6. st. 1. (b), čl. 88. st. 1. OUZP-a u vezi s čl. 26. BDSG-a (novo).

d. Postoji li obveza ustupanja podataka?

Ustupanje vaših osobnih podataka u okviru postupka prijave za posao je dobrovoljno. Međutim, bez ustupanja osobnih podataka potrebnih za popunjavanje radnog mjesta i ispunjavanje s time povezanih ugovornih i zakonskih obveza, nije moguće razmotriti vašu prijavu prilikom odabira odgovarajućih kandidata. Pravna osnova je vaša privola u skladu s čl. 26. st. 2. BDSG-a.

Ako ste osobne podatke objavili na javnom profilu na poslovnim društvenim mrežama, obrada tih podataka temelji se na našem legitimnom interesu za stvaranjem utemeljene osnove za donošenje odluke o zasnivanju radnog odnosa s vama. Pravna osnova je čl. 6. st. 1. (f) OUZP-a u vezi s čl. 9. st. 2. (e) OUZP-a.

Vaše osobne podatke možemo nadalje obrađivati ako je to potrebno za obranu od pravnih zahtjeva protiv nas koji proizlaze iz postupka prijave. Pravna osnova u tom je slučaju čl. 6. st. 1. (b) i (f) OUZP-a.

e. Rokovi čuvanja i brisanja

U slučaju uspješne prijave prenijet ćemo, ako bude potrebno, podatke vaše prijave našoj upravi za ljudske potencijale u svrhu provedbe radnog odnosa na temelju čl. 6. st 1. OUZP-a u vezi s čl. 26. st. 1. BDSG-a. U tom slučaju vaši podaci bit će obrisani i uništeni najranije nakon prestanka vašeg radnog odnosa i proteka daljnjih tri godine od isteka godine prestanka radnog odnosa. Najranije moguće brisanje vaših podataka ovisi inače o zakonskim rokovima čuvanja, koji obično iznose 6 ili 10 godina, ali u pojedinačnim slučajevima mogu zahtijevati i duže čuvanje.

U slučaju neuspješne prijave podaci koje ste dostavili bit će pohranjeni 6 mjeseci nakon završetka postupka prijave radi obrane od pravnih zahtjeva, a potom će se obrisati.

f. Vaše pravo na povlačenje prethodno dane privole

U svakom trenutku možete bez navođenja razloga povući svoju privolu za obradu svojih osobnih podataka.

Povlačenje svoje privole možete poslati neformalno e-poštom na hello@office-people.com. Iz baze kandidata potom ćemo obrisati vaše podatke u vezi s prijavom.

No vaše pravo na povlačenje privole ne odnosi se na podatke koji su nam potrebni u okviru izvršenja ugovora ili prijave na oglas za radno mjesto u okviru provedbi radnji prije sklapanja ugovora. No mogu postojati dodatna prava koja vam omogućuju da zatražite brisanje svojih podataka.

g. Prijenos vašeg kandidacijskog profila trećim stranama

Klijenti (korisnici)

Kako bi posredovanje bilo što učinkovitije, vaše podatke za prijavu na posao po potrebi prosljeđujemo trećim stranama. Ta su poduzeća naši klijenti ili poduzeća koja su angažirali naši klijenti koji su, kao korisnici, ovlastili nas kao ustupitelje da im osiguramo kvalificirane stručnjake u skladu s određenim specifikacijama. Po želji dostavljamo u pravilu anonimne kvalifikacijske profile potrebne radi odabira. Međutim, u ponekim se slučajevima traže i personalizirane informacije o kandidatima; u tim se slučajevima podaci ustupaju samo uz vašu privolu.

Pružatelji usluga / izvršitelji:

Kako bismo vam mogli pružiti dogovorene/tražene usluge, angažiramo odabrane pružatelje usluga (izvršitelje usluga) i zastupnike koji mogu imati pristup vašim podacima u potrebnoj mjeri te ih upotrebljavati za izvršenje naloga koje smo dali. Te osobne podatke ne smiju upotrebljavati u druge svrhe. Podliježu ugovornim obvezama povjerljivosti u odnosu na nas, tako da je vaša privatnost zajamčena. Svaki daljnji prijenos podataka primateljima izvan poduzeća moguć je samo ako zakonski propisi to zahtijevaju ili dopuštaju ili ako ste dali svoju privolu.

Pružatelji usluga / zastupnici mogu biti:

pružatelji IT usluga i savjetodavna poduzeća

pružatelji usluga uništavanja spisa i podataka

pružatelji telekomunikacijskih usluga

pružatelji usluga obračuna

financijske ustanove

pružatelji usluga naplate

prodaja i marketing

poslovni savjetnici

poduzeća za reviziju i porezne provjere.

Automatizirano donošenje odluka

Ne postoji automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila.

Prijenos podataka u treće zemlje

Vaši podaci o prijavi za posao ne prenose se u države izvan EU-a / EGP-a.

V. office people Community (samoinicijativna prijava)

a. Office people Community

Ako se u okviru samoinicijativne prijave registrirate u zajednici office people Community, omogućujete nam da u pogledu vašeg daljnjeg profesionalnog razvoja održavamo kontakt s vama. Redovito ćete primati novosti u vezi s karijerom, pozive i informacije o stručnim i karijernim događanjima, kao i posebne ponude poslova.

Pošaljete li nam svoju samoinicijativnu prijavu (prijava bez posebnog zahtjeva) na neki drugi način (poštom ili e-poštom), pretpostavit ćemo da ste pristali na obradu vaših podataka na temelju vaše očigledne radnje i privremeno preuzimamo vaše podatke kako bismo vas uz vaš dobrovoljni, informirani pristanak prebacili u zajednicu office people Community.

b. Prikupljanja podataka (matični podaci)

- oslovljavanje (obavezno polje)

- ime i prezime (obavezno polje)

- adresa e-pošte (obavezno polje)

- telefonski broj (obavezno polje), ako je tražen telefonski kontakt

- dokumentacija za prijavu, kao što su popratni dopis, životopis, diplome, fotografija.

Slanje podataka smatra se očiglednim pristankom na obradu podataka.

c. Svrha i pravna osnova

Vaši osobni podaci obrađuju se isključivo u sljedeće svrhe:

• Kako bi se zbog vaše samoinicijativne prijave stupilo s vama u kontakt i po potrebi zatražile dodatne informacije.

• Kako bi vam se dostavila ponuda ako vas se razmatra za određeno radno mjesto.

• Kako bi vam se, u skladu s vašom prethodno danom privolom, dostavljale personalizirane informacije o slobodnim radnim mjestima.

Vaše prenesene podatke obrađujemo u zajednici office people Community isključivo uz vašu privolu. Vaše podatke obrisat ćemo ako odjavite sudjelovanje u zajednici ili povučete svoju privolu za obradu podataka.

Pravna osnova za obradu podataka je vaša prethodna privola kao korisnika u skladu s čl. 6. st. 1. (a) OUZP-a.

U slučaju samoinicijativne prijave s preuzimanjem u našu bazu kandidata obrada podataka temelji se na vašoj privoli. U tom je slučaju pravna osnova čl. 6. st. 1. (a), tj. čl. 9. st. 2. (a) i čl. 26. st. 2. i 3. BDSG-a.

d. Upućivanje na vaše pravo na povlačenje privole

U svakom trenutku imate mogućnost s učinkom za budućnost povući svoju privolu za obradu osobnih podataka radi sudjelovanja u zajednici office people Community. Svoju privolu možete povući u prvom redu slanjem e-pošte na hello@office-people.com. Svi osobni podaci koje je pružatelj usluga u tu svrhu pohranio u tom se slučaju brišu.

e. Rokovi brisanja

Ako ste nam dali svoju privolu da vaše podatke o prijavi obrađujemo u okviru zajednice office people Community kako bismo vam u nekom kasnijem trenutku dostavili ponudu za radno mjesto, vaši se podaci pohranjuju 2 godine i potom brišu. Osim ako svoju privolu ne povučete ranije ili s nama ne postignete neki drugi dogovor.

Prije isteka razdoblja pohrane stupit ćemo s vama u kontakt i provjeriti je li vam važno da svoje podatke i dalje pohranjujete kod nas. Ponudit ćemo vam da date privolu na nastavak obrade vaših podataka iz prijave za radno mjesto. Ne dobijemo li novu privolu, vaši osobni podaci obrisat će se iz zajednice office people Community, osim ako zakonski ili na temelju nekog drugog propisa nismo dužni čuvati vaše podatke. U tom se slučaju podaci brišu tek nakon isteka tih rokova čuvanja.

f. Automatizirano donošenje odluka

Ne postoji automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila.

g. Prijenos podataka u treće zemlje

Vaši podaci o prijavi za posao ne prenose se u države izvan EU-a / EGP-a.

h. Job Agent

Koristite li se uslugom Job Agent, pružatelju usluga možete proslijediti nalog za traženje u vezi s vašim traženjem posla. Pružatelj usluge koristit će se vašom adresom e-pošte kako bi vas obavještavao o aktualnim ponudama poslova. Mogućnost korištenja uslugom Job Agent ponudit će vam se na portalu za poslove. Odjava je moguća u svakom trenutku.

i. Prikupljanja podataka (matični podaci)

adresa e-pošte (obavezno polje)

Pravna osnova za obradu podataka je vaša privola u skladu s čl. 6. st. 1. (a) OUZP-a.

Varijante

1. Varijanta s neograničenom privolom

Pružatelj usluga neograničeno će čuvati, odn. obrađivati vaše podatke, sve dok ne opozovete nalog za traženje poslova.

2. Varijanta s ograničenom privolom

Vaši podaci bit će obrisani nakon 2 godine od davanja privole, osim ako nam prethodno ne date ponovno privolu za obradu vaših podataka za portal Job Agent.

U svakom trenutku možete povući svoju privolu za obradu osobnih podataka. Detaljnije informacije pronaći ćete u sljedećem poglavlju Povlačenje privola. Povučete li svoju privolu, pružatelj usluga obrisat će vaš nalog za traženje na portalu Job Agent, uključujući vaše podatke.

VI. Obrada tehnički potrebnih podataka / podataka zapisnika

Kada pristupate našoj mrežnoj stranici, vaš internetski preglednik iz tehničkih razloga automatski prenosi određene podatke našem internetskom poslužitelju kako bi dohvatio sadržaj naše mrežne stranice.

Te podatke zapisnika analiziramo radi kontrole smetnji i zloporabe. Smetnjom se smatra kada stranica za zapošljavanje ne radi ispravno. Do zloporabe stranice za zapošljavanje dolazi, na primjer kada postoji neprihvatljivo uznemiravanje u smislu čl. 7. Zakona o nelojalnoj konkurenciji (UWG). Mjere koje poduzima pružatelj usluga uključuju procjenu stanja grešaka i nadzor sustava radi otkrivanja i obrane od prijetnji sustavu.

Sljedeće podatke prikupljamo i upotrebljavamo u tu svrhu, odvojeno od ostalih podataka koje ste nam eventualno ustupili:

a. Prikupljanje podataka (podaci o internetskim aktivnostima)

- ime mrežne stranice, tj. URL-a kojemu se pristupilo

- datum i vrijeme pristupa

- status pristupa / http statusni kôd

- količina podataka prenesena u pojedinom slučaju

- mrežna stranica preko koje dolazi upit

- softver preglednika i verzija softvera

- operativni sustav i verzija

- davatelj usluge pristupa

- IP adresa (anonimizirana, skraćena za posljednje 3 znamenke)

- nasumično generirani broj ključa kolačića ili sesije

b. Svrhe i pravne osnove

Prethodno navedene podatke obrađujemo kako bismo vam omogućili da posjetite našu mrežnu stranicu i nesmetano se koristite ponuđenim funkcijama. U tom smislu obrada je tehnički neophodna.

U ovom slučaju, pravna osnova za tehnički neophodan pristup za čitanje ili pisanje na vašem uređaju (pametnom telefonu, tabletu, prijenosnom računalu itd.) je čl. 25 st. 2. TTDSG-a.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka je naš legitimni interes da vam u skladu s čl. 6. st. 1. (f) OUZP-a omogućimo tehnički nesmetani pristup našoj mrežnoj stranici.

Prava osnova za pohranu i analizu podataka su čl. 12. TTDSG-a u vezi s čl. 95. OUZP-a te čl. 6. st. 1. (c) OUZP-a, u mjeri u kojoj je djelovanje pružatelja usluge nužno iz razloga informacijske sigurnosti.

Ako se podaci pohranjuju u datoteke zapisa, podaci o internetskim aktivnostima brišu se najkasnije nakon 7 dana. Svako drugo pohranjivanje može biti povezano s dozvolama koje proizlaze iz zaštite podataka.

Prikupljanje podataka za rad mrežne stranice i pohranjivanje podataka u datotekama zapisa apsolutno je neophodno za rad mrežne stranice. Međutim, svoje pravo na prigovor možete ostvariti primjenom automatiziranih postupaka u okviru kojih se upotrebljavaju tehničke specifikacije, kao u slučaju anonimiziranja vaše IP adrese od pružatelja VPN usluga.

Za prikupljanje podataka o internetskim aktivnostima radi mjerenja dosega mjerodavno je sljedeće poglavlje Uporaba kolačića pružatelja usluga radi analize mrežne stranice.

VII. Uporaba kolačića koji nisu tehnički potrebni (obrada podataka o internetskim aktivnostima i prometu radi mjerenja dosega i daljnjih analiza)

Ovisno o obradi za koju ste nam prethodno dali privolu, na vaš uređaj pohranjujemo sljedeće kolačiće:

Ime

Svrha

Trajanje kolačića

tmss

Pseudonimizirani identifikator sesije radi razlikovanja broja posjeta ili ponovnih posjetitelja od novih posjetitelja

15 minuta

tmsu

Pseudonimizirani identifikator posjetitelja kako bi se posjetitelji međusobno mogli razlikovati.

1 godina, ažurira se svakim pregledom stranice

tmsx

Pohranjivanje početne stranice sesije i HTTP prethodno posjećene stranice za analizu učinkovitosti mjera oglašavanja i kanala

1 godina

• U ovom je slučaju pravna osnova za pristup čitanjem ili pisanjem vašem uređaju (pametnom telefonu, tabletu, prijenosnom računalu itd.) čl. 25 st. 1. TTDSG-a.

• Pravna osnova za obradu osobnih podataka je vaša privola u skladu s čl. 6. st. 1. (a) OUZP-a.

Pohranjujemo, odnosno obrađujemo vaše podatke tijekom navedenih razdoblja.

Vaše pravo na povlačenje privole

U svakom trenutku možete povući svoju privolu za obradu osobnih podataka. Detaljnije informacije pronaći ćete u sljedećem poglavlju Povlačenje privola.

Brisanje kolačića

Pružatelj vaše podatke pohranjuje u pseudonimnom obliku i ne može ustanoviti koje osobne podatke o vama obrađuje. Povlačenjem privole deaktiviraju se kolačići. Podaci se više ne obrađuju. Želite li prekinuti obradu vaših podataka, preporučujemo vam da obrišete gore navedene kolačiće. Brisanjem kolačića u konačnici se prekida povezanost s konkretnom osobom na temelju kolačića. Podaci se pritom automatski anonimiziraju unutar 24 sata.

VIII. Obrada u slučaju slanja e-pošte i kontakta putem telefona

S nama možete stupiti u kontakt preko adrese e-pošte i telefonskog broja koji su navedeni na stranici za zapošljavanje. Podatke koje ste nam dali obrađujemo kako bismo odgovorili na vaš zahtjev za kontakt.

Prikupljanja podataka (matični podaci):

- oslovljavanje (obavezno polje)

- ime i prezime (obavezno polje)

- adresa e-pošte (obavezno polje)

- telefonski broj (ako je tražen telefonski kontakt).

U slučaju slanja e-pošte odnosno stupanjem u kontakt putem telefona obrađuju se prethodno navedeni matični podaci, ako ste ih ustupili pružatelju usluga.

Pravna osnova za obradu podataka je čl. 6. st. 1. (a) OUZP-a, ako ste pružatelju usluga dali privolu, a k tome i ostvarenje legitimnih interesa u skladu s čl. 6. st. 1. (f) OUZP-a. Legitimni interesi pružatelja usluge postoje, među ostalim, u provedbi reklamnih mjera. No tu će mogućnost pružatelj usluga iskoristiti samo na način koji je primjeren u konkretnom slučaju.‘ Ako je svrha stupanje u kontakt s vama postupak prijave ili iniciranje ugovora, pravni temelj za obradu podataka također je čl. 6. st. 1. (b) OUZP-a.

Podaci koje ste dostavili bit će obrisani odmah nakon što se vaš zahtjev obradi, ili u slučaju da se zahtjev ne obradi, najkasnije 3 mjeseca nakon zadnjeg kontakta, osim ako vaši podaci ne podliježu dužem razdoblju pohrane iz posebnog razloga (npr. pohranjivanje informacija koje služe za izvršenje ugovora). Zahtjev se smatra riješenim ako se iz okolnosti može zaključiti da je stvar konačno razjašnjena.

U svakom trenutku možete povući svoju privolu za obradu osobnih podataka. Detaljnije informacije pronaći ćete u sljedećem poglavlju Povlačenje privola. Povučete li svoju privolu, pružatelj usluga obrisat će vaš nalog za traženje na portalu Job Agent, uključujući vaše podatke.

IX. Primatelji osobnih podataka u EU-u

Vaše podatke ustupamo sljedećim poduzećima:

TFI GmbH, Ohligsmühle 3, 42103 Wuppertal (izvršitelj usluga / IT podrška)

X. Prijenos osobnih podataka u treću zemlju

Prijenos vaših osobnih podataka primatelju u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji nije planiran.

XI. Daljnja obrada u druge svrhe

Ako gore nije nešto drugo navedeno, vaši podaci neće se prosljeđivati trećim stranama niti će se dalje obrađivati u svrhe koje nisu navedene.

Automatizirano donošenje odluka

Ne postoji automatizirano donošenje odluka uključujući izradu profila.

Prijenos podataka u treće zemlje

Vaši podaci o prijavi za posao ne prenose se u države izvan EU-a / EGP-a.

XIII. Prava ispitanika

Imate pravo na pristup osobnim podacima koji se odnose na vas kao i na ispravak ili brisanje ili ograničenje obrade ili pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka u skladu s dolje navedenim opisom. U slučajevima iz čl. 32. i dr. BDSG-a iz 2018. ta prava postoje samo ako ih predviđa BDSG iz 2018.

a. Pravo na pristup (čl. 15. OUZP-a)

Imate pravo tražiti pristup vašim osobnim podacima koje pružatelj usluga obrađuje. Prije svega možete dobiti informacije o svrhama obrade, kategoriji osobnih podataka, kategorijama primatelja kojima su vaši podaci bili ili će biti otkriveni, planiranom razdoblju pohrane, postojanju prava na ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor, postojanju prava na pritužbu, izvor vaših podataka, ako ih nismo prikupili mi, kao i postojanju automatiziranog donošenja odluka uključujući profiliranje i, po potrebi, relevantne informacije o njihovim detaljima (pogledajte III.1).

a. Pravo na ispravak (čl. 16. OUZP-a)

Imate pravo odmah zatražiti da se svi netočni osobni podaci koje smo pohranili o vama isprave ili dopune.

c. Pravo na brisanje (čl. 17. DSGVO)

Imate pravo zatražiti brisanje vaših osobnih podataka koje pohranjujemo, osim ako je obrada nužna za ostvarivanje prava na slobodu izražavanja i informiranja, za ispunjenje zakonske obveze, iz razloga javnog interesa ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

d. Pravo na ograničenje obrade (čl. 18. OUZP-a)

Imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost podataka, ako je obrada protuzakonita, ali odbijate brisanje, a nama podaci više nisu potrebni, no potrebni su vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili ste u skladu s čl. 21. OUZP-a uložili prigovor na obradu.

a. Pravo na prijenos podataka (čl. 20. OUZP-a)

Imate pravo da osobne podatke koje ste nam dali dobijete u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i da tražite da ih se prenese drugom voditelju obrade.

f. Pravo na podnošenje prigovora (čl. 77. OUZP-a / čl. 19. BDSG-a)

Imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu. U pravilu se možete obratiti nadzornom tijelu u svojem uobičajenom mjestu stanovanja ili mjestu rada ili u sjedištu našeg poduzeća.

Nadzorno tijelo nadležno za naše glavno sjedište je:

Pokrajinski službenik za zaštitu podataka i informacijsku slobodu

Sjeverna Rajna-Vestfalija

Kavalleriestraße 2 – 4

40213 Düsseldorf

Telefaks: 0211 38424-999.

E-pošta: poststelle@ldi.nrw.de

https://www.ldi.nrw.de

a. Pravo na povlačenje privole (čl. 7. st. 3. OUZP-a)

Imate pravo da privolu koju ste nam dali povučete u svakom trenutku bez navođenja razloga. To znači da ubuduće više nećemo nastaviti s obradom podataka koja se temeljila na ovoj privoli i da ćemo vaše podatke odmah izbrisati, pod uvjetom da ne postoje razdoblja čuvanja koja bi spriječila brisanje.

a. Pravo na podnošenje prigovora (čl. 7. st. 3. OUZP-a)

Ako obrađujemo vaše podatke na temelju legitimnog interesa u skladu s čl. 6. st. 1. (f) OUZP-a, imate pravo u skladu s čl. 21. podnijeti prigovor na obradu osobnih podataka ako za to postoje razlozi koji proizlaze iz vaše posebne situacije. U slučaju izravnog marketinga kao ispitanik imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom.

Želite li iskoristiti svoje pravo povlačenja privole ili podnošenja prigovora, dovoljno je poslati e-poštu na hello@office-people.com

Kolačići

Ovdje možete promijeniti svoje postavke za kolačiće

Postavke zaštite podataka

Ovdje ćete pronaći pregled svih korištenih kolačića. Možete dati svoju privolu na cijele kategorije ili tražiti dodatne informacije i tako odabrati samo određene kolačiće. Kako biste saznali više, pročitajte našu Izjavu o zaštiti podataka.

Statistike

↑ 1 Primjena

Talention Analytics

Svrha: Statistike

Upotrebljavamo Talention Analytics za analizu korištenja ovom mrežnom stranicom i njezino redovito poboljšavanje. Dobivenim statistikama možemo poboljšati ponudu i učiniti je zanimljivijom za vas kao korisnika.

Ime

Svrha

Trajanje

tmss

Anonimizirani identifikator sesije radi razlikovanja broja posjeta ili ponovnih posjetitelja od novih posjetitelja.

1 sat

tmsu

Anonimizirani identifikator posjetitelja kako bi se posjetitelji međusobno mogli razlikovati.

1 godina, ažurira se svakim pregledom stranice

tmsx

Bilješke u vezi s početnom stranicom, sesijom i HTTP-om prethodno posjećene stranice radi analize učinkovitosti mjera oglašavanja i kanala

1 godina

Esencijalno (uvijek potrebno)

↑ 1 Primjena

klaro

(uvijek potrebno)

Svrha: Esencijalno

Pohranjivanje informacija o tome je li baner s obavijesti o kolačićima prikazan i je li dana privola.

Ime

Svrha

Trajanje

tms-cookie-consent

Pohranjuje pristanak za privolu za kolačiće

1 godina

Kolačići

Ovdje možete promijeniti postavke kolačića.

Promijenite postavke kolačića sada

Initiativ bewerben